Cadru normativ

ACTE NORMATIVE INTERNAȚIONALE – TRATATELE INTERNATIONALE
Nr.
d/o
Denumirea actului Data emiterii Organul emitent PDF/WORD
1 Convenția de la New York pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine 10.06.1958 Organizația Națiunilor Unite W
2 Convenția Europeană de Arbitraj Comercial Internațional 21.04.1961 Organizația Națiunilor Unite W
3 Convenția asupra contractelor de vânzare internaționale a mărfurilor 11.04.1980 Organizația Națiunilor Unite W
4 Convenția asupra prescripției extensive în materie de vânzare-cumpărare internațională de mărfuri 14.06.1974 Organizația Națiunilor Unite W
5 Tratat între R. Moldova și Statele Unite ale Americii privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor 21.04.1993 R. Moldova si SUA W
6 Convenția de la Haga privind procedura civilă 01.03.1954 Ministerul de externe a Olandei W
ACTE NORMATIVE INTERNE – LEGI, HOTĂRÂRI, ORDONANȚE
Nr.
d/o
Denumirea actului Data emiterii Organul emitent PDF/WORD
1 Legea RM „Cu privire la arbitraj” Nr.23-XVI 22.02.2008 Parlamentul RM W
2 Legea RM „Cu privire la arbitrajul comercial internațional” Nr.24-XVI 22.02.2008 Parlamentul RM W
ACTE NORMATIVE INTERNE – HOTĂRÂRI A PLENULUI, UZANȚE COMERCIALE
Nr.
d/o
Denumirea actului Data emiterii Organul emitent PDF/WORD
1 Hotărârea explicativă privind coraportul dintre clauza arbitrală și succesiunea în drepturi a litiganților 05.05.2009 Plenul Arbitrajului Internațional W

Publicatii