Mesajul preşedintelui

  

 

Criza este cea mai binecuvîntată situaţie
 care poate apărea pentru ţări şi persoane,
pentru că ea atrage după sine progrese.
(Albert Einstein)
 

 

 

 

STIMAŢI VIZITATORI

Am o deosebită plăcere să vă salut şi să vă urez un bun venit pe pagina noastră web. Sper, din toată inima, ca web site-ul nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Asociaţie şi persoanele cointeresate, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor. Site-ul ALARM are menirea de a oferi vizitatorilor săi posibilitatea de a avea acces la actele de constituire a Asociaţiei şi la datele organelor de conducere a acesteia, la lista membrilor permanenţi şi la serviciile oferite, la registrul procedurilor de insolvenţă şi la bunurile licitate, precum şi la altă informaţie care poate fi utilă părţilor.

Viaţa economică a unei societăţi cunoaşte momente simetrice, disimetrice şi asimetrice, evoluţii rapide şi stagnări, progrese şi regrese, situaţii normale, dar şi anormalităţi, crize.

Crizele activităţii întreprinderilor reprezintă o realitate obiectivă. Ele oglindesc o neconcordanţă a ritmului de dezvoltare a unei întreprinderi cu ritmurile de dezvoltare a macrosistemelor şi necesitatea schimbării traseului de dezvoltare a întreprinderii sub influenţa ciclurilor macroeconomice.

Sistemele economice dinamice ale diferitor întreprinderi concurează intens între ele. De aceea, toate ţările, indiferent de nivelul de dezvoltate trebuie permanent să preia cele mai bune realizări ale concurenţilor, precum şi modul de rezolvare a întrebărilor referitoare la managementul gestiunii anticriză şi insolvabilitate.

În prezent orice acţiune şi eveniment are o influenţă mult mai puternică decât în trecut. De aceea, mai ales acum, devine actuală şi creşte importanţa managementului anticriză şi proceselor de insolvabilitate în rezolvarea problemelor în mediul de afaceri, care pe primul plan, are ca scop salvarea şi menţinerea businessul în condiţiile apariţiei şi manifestării elementelor definitorii ale crizei economice.

Problema elaborării şi perfecţionării metodelor managementului anticriză şi diagnosticării gradului riscului falimentării întreprinderii, nu a căpătat elaborarea şi reflectarea cuvenită. În aceste circumstanţe, ne propunem să plasăm pe site, informaţii care conţin recomandări metodice şi propuneri practice, precum şi să asigurăm posibilitatea de a obţine informaţii complete, obiective şi veridice despre adevărata situaţie a procedurilor de insolvabilitate, administrare fiduciară, lichidări voluntare şi judiciare, ceea ce ar permite monitorizarea oportună a stării întreprinderii, prevederea intrării în criză a acesteia, pregătirea pentru criză şi ieşirea din criză cu cele mai mici pierderi pentru agentul economic.

Folosirea în practică a informaţiilor prezentate pe site, va permite managerilor şi specialiştilor agenţilor economici să construiască adecvat o strategie de dezvoltare a afacerii, să organizeze un proces anticriză în cadrul întregii gestiuni a întreprinderii în scopul nu doar de a ieşi din criză, ci şi de a preîntâmpina situaţiile de criză şi de faliment.

Ca urmare, este firesc să se asigure accesul publicului la informaţiile care privesc activitatea ALARM, care la rîndul său, consideră de maximă importanţă favorizarea creşterii criteriilor durabile şi constituirea fundaţiilor solide comunitare, deoarece numai în comun se poate de obţinut careva rezultate pozitive şi favorabile pentru toţi participanţii în sfera managementului anticriză şi insolvenţei.

La final, vreau să vă exprim tuturor respect şi gratitudine pentru încrederea acordată şi sper, din tot sufletul, ca pagina să vă fie de folos şi să vă reţină atenţia.

 

Publicatii