Colaborări

Nr.
d/o
Data acordului Partea cu care s-a încheiat acordul de colaborare Descrierea succintă a conținutului acordului PDF/WORD
1 2 3 4 5
1 2010 Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România Protocol de colaborare  
2 2010 Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România Acord de asistență juridică

 

3 04.04.2019 всеукраиская асоциация арбитражных управляющих Protocol de colaborare W
4 04.04.2019 всеукраиская асоциация арбитражных управляющих Acord de asistenta juridica W
5        

 

Publicatii