Actele emise de organele de conducere

Nr.
d/o
Nr. și data
deciziei
Organul emiterii Descrierea succintă a deciziei PDF/WORD
1 2 3 4 5
1 08.02.2018 Adunarea Generala a membrilor permanenți Alegerea președintelui Asociației W
2 01.03.2018 Biroul Asociației Modificarea Normelor privind taxele și cheltuielile arbitrale W
3 21.06.2018 Biroul Asociației Afilierea ca membru observator al UPLR W
4 01.03.2018 Biroul Asociației Aprobarea statutului Arbitrajului Internațional, Regulilor de procedură arbitrală și a Normelor aferente taxei arbitrale în redacție nouă  

Publicatii