Numărul dosarului Tribunalul Data ședinței Ora ședinței locul judecarii cauzei Numele/denumirea părților Obiectul litigiului Procedura arbitrala Rezultatul PDF
AI(D-VG)12/2018 Gherman A, Onichevici N, Selevestru I 2019-04-16 17:00:00 Mun. Chisinau, str. Gheorghe Asachi 44 „Diazchim” SRL vs GȚ„Vladimir Gaina” Încasarea datoriei generală