SRL „AviatusPlus” – în procedură de faliment, solicită publicarea următorului aviz:
Pe data de 20.02.2015 ora 1400, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 65 of.202, se v-a petrece licitaţie cu strigare a bunului imobil-masa debitoare al SRL „Aviatusplus” – în procedura de faliment, compus din:
- Construcţie nefinalizată a complexului locativ, ridicat la nivelul 7(şapte) din 18(optsprezece) proiectate, amplasat pe suprafaţa de teren de 0,44 ha, arenda Primăriei mun. Chişinău, din str. Burebista 114 mun. Chişinău.
Preţul iniţial al lotului constituie 23 000 000,00(douăzeci şi trei milioane) lei MDL
Cererile de participare la licitaţie se prezintă pînă la ora 1100 data de 20.02.2015 pe adresa mun. Chişinău, str. Tighina 65 of.202 SA „ICAM”
Pentru participare la licitaţie este necesar de a fi prezentate; Extrasul din Registrul întreprinderilor şi organizaţiilor, procură autentificată ce acordă dreptul de participare la licitaţie; confirmare de plată a acauntului în mărime de 5% din preţul iniţial. Sursa financiară se achită la contul deschis de SRL “Aviatusplus”, c/d 2224710SV47652027100 la BC “Mobiasbanca Group Societe Generale” SA с/b MOBBMD22, c/f 1003600004738.
Organizatorul licitaţiei lichidatorul procedurii de faliment Dl Iurie Ispas. Informaţia suplimentară la tel/fax 022 270-341, mob. 079711110
 
 
Lichidator                                                                                     Iurie Ispas