Lista arbitrilor

 
Numele Prenumele
Studii şi Experienţă
1.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Irina SELEVESTRU
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Irina%20Selevestru%20arbitru.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
2004 – 2005
Magistru în Drept
Universitatea de Stat din Moldova
1994 - 1999
Licenţiat în Drept
Colegiul Republican de Informatică din Mun. Chişinău
1992 – 1995
Bacalaureat
Şcoala Medie de Cultură Generală nr. 1 or. Drochia
1982 – 1992
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
-1995 - 2000 – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat - jurist;
-2000 - 2006 - Compania de Audit „Ecofin-Auditeservice” – director adjunct pe probleme juridice;
-2006 – 2009 - Administrator al procesului de insolvabilitate;
 
Date de contact:
Tel.: 069289362, email: insolv@mail.ru
 
2.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Dorin CIOBANU
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Dorin%20Ciobanu%20arbitru.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Academia de Studii Economice din Moldova
2005-2007
Magistru în economie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
2005 – 2006
Magistru în Drept
Universitatea de Stat din Moldova
1992 - 1997
Licenţiat în Drept
Şcoala Medie de Cultură Generală nr. 3 or. Sîngerei
1982 – 1992
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
-1997-2007 Serviciul Fiscal de Stat – jurist
-2007- prezent – Inspectoratul Fiscal Principal de Stat - şef direcţia juridica
Date de contact:
Tel.: 079590915, email: insolvabil@gmail.com
 
3.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Vladimir BALAN
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Vladimir%20Balan%20arbitru.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Academia de Studii Economice din Moldova
2009 – 2012
Magistru în economie
Universitatea de Stat din Moldova
1995 - 2000
Licenţiat în Drept
Şcoala Medie de Generală
s. Drăgăneşti, rl. Sîngerei
1984 – 1995
Studii Medii Generale
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 2000 - februarie 2001 – SRL „Real Agro”. Jurist;
- 2001 - octombrie 2003 – IFS mun. Chişinău. Jurist;
- 2003 - noiembrie 2003 – Î.I. „Ciauş Andrei”. Jurist;
- 2003 - martie 2004 – SRL „Moldavian Law Center”. Jurist;
- 2004 - prezent – Administrator al procesului de insolvabilitate
 
Date de contact:
Tel.: 079596189, email: balan_vladimir@mail.ru
 
4.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Nicolae BOSTAN
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Nicolai%20Bostan%20arbitru%20bun.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Studii Europene din Moldova
2007 – 2008
Magistru în Drept
Universitatea de Stat din Moldova
2003 - 2007
Licenţiat în Drept
Seminar Teologic Liceal “Sf. Ioan Iacob”
1998 – 2003
Bacalaureat
Şcoala Medie de Cultură Generală s. Copăceni, rl. Sîngerei
1989 – 1998
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
-2003 - 2006 – jurist „Kavomaty” SRL;
-2006 - prezent Jurist SA „Fertilitatea-Călăraşi” în proces de insolvabilitate;
-2007 - prezent jurist SA „Becon-Basarabia” în proces de insolvabilitate;
-2007 - prezent jurist „Adlidorus-Part” SRL în proces de insolvabilitate;
-2007 - prezent Administrator al procesului de insolvabilitate;
-2008 - prezent Secretar AO „Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova”.
 
Date de contact:
Tel.: 069434005, email: bostannicolae@hotmail.com
 
5.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Oleg MACARI
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Macari%20Oleg%20arbitru1.jpg
 
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
1993 - 1998
Licenţiat în Drept
Şcoala Medie de Cultură Generală din s. Mitoc
1983 – 1993
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 1998-2001 - jurist Fabrica de conserve din Chişinău, "Agroconservit" SA;
- 2001 - prezent “DAAC HERMES GRUP” SA, şef al secţiei juridice.
 
Date de contact:
Tel.: 078301000; 069147716 email: oleg.macari@daac.md, rofo@mail.ru
6.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Ion POPA
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Ion%20Popa%20lista%20arbitru%20bun.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
2011-2013
Magistru în drept
Academia de Studii Economice
2006 – 2008
Magistru în economie
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
1995 - 2000
Licenţiat în horticultură
Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie Chişinău
1992 – 1995
Diplomă de bacalaureat
Şcoala Medie de Cultură Generală din s. Molovata
1983 – 1992
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 1998 – 2013 - Preşedinte al Comitetului sindical studenţesc al Universităţii Agrare de Stat din Moldova
- 2001-2006 – vice director IS “Univers-Agro” SRL
- 2006 - prezent – Administrator al proceselor de insolvabilitate, lichidator, administratopr fiduciar
- 2008-prezent – Preşedintele AO “Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova”.
 
Date de contact:
Tel.: 79514541, email: office@insolv.mdaoalarm@gmail.com
 
7.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Nicolai CAZMALÎ
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Cazmali%20arbitru.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
2007 – 2008
Master în Drept
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
1999 – 2003
Doctor în Ştiinţe Agricole
Universitatea de Stat din Comrat
1993 - 1998
Licenţiat în agronomie
Liceul Teoretic or. Comrat
1991 – 1993
Diplomă de bacalaureat
Şcoala Medie de Cultură Generală s.Dezghingea
1982 – 1991
Studii medii
 
Activităţi si Experienţe Profesionale :
- Martie 2000 – februarie 2006 – director adjunct a SRL „Dezghin-Agro” s.Dezghingea;
- 2003 – prezent lector la UASM, catedra Agroecologie;
- 2006 – prezent Administrator al procesului de insolvabilitate.
 
Date de contact:
Tel.: 079678321, email: cozma@mail.ru
 
8.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Vitalie COLUN
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Colun%20arbitru1.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova
2006 - 2009
Master în management
Academia de Poliţie “Ştefan cel Mare”
1998 - 2003
Licenţiat în Drept
Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău
1992 – 1997
facultatea “Contabilitate şi audit”
Şcoala Medie de Cultură Generală
1984 – 1992
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- august 1997- iunie 2001 – Inspector fiscal în secţia de control la Inspectoratul Fiscal de Stat raionul Orhei;
- iunie 2001- mai 2003 – Şef al secţiei juridice la Inspectoratului Fiscal de Stat judeţul Orhei;
- mai 2003 – pînă în prezent - Director-adjunct al Filialei Orhei a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM;
- 2006 - prezent – Administrator al procesului de insolvabilitate
 
Date de contact:
Tel.: 079609016, email: colunv@rambler.ru
 
9.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Andrei GHERMAN
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Gherman%20Andrei%20arbitru.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Studii Europene din Moldova
2009 – prezent
Masterand
Universitatea de Stat din Moldova
2003 - 2007
Licenţiat în Drept
Colegiul de Ecologie din Republica Moldova
1998 – 2003
Bacalaureat
Şcoala Medie de Cultură Generală s. Hînceşti, r-l Făleşti
1989 – 1990
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
2004-2006 - SRL „Planta Vin” – jurist;
2006-2008 – SRL „Kavomaty” – jurist;
Aprilie 2008 – noiembrie 2008 – SRL „Rambera” – jurist;
Decembrie 2008 – pînă în prezent SRL „Vamas Belşug” – jurist;
Noiembrie 2008 – pînă în prezent - administrator al proceselor de insolvabilitate.
 
Date de contact:
Tel.: 069295192, email: gherman1983@yahoo.com
 
10.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg 
Cristina NEGURĂ
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Cristina%20arbitru1.jpg
 
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Studii Europene din Moldova
2006 – 2007
Magistru în Drept
Universitatea de Studii Europene din Moldova
2002 - 2006
Licenţiat în Drept
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 2006 - noiembrie 2007 – ÎCS „European Drinks Import Export ” SA – jurist;
- 2007 - februarie 2008 – SRL „Moldavian Law Center” – jurist;
- 2008 - prezent – Î.M „Semger” SRL – jurist;
- 2009 - prezent – Administrator al procesului de insolvabilitate.
 
Date de contact:
Tel.: 079277908, email: 0087700@mail.ru
11.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Igor PURCEL
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Purcel%20arbitru1.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Stat din Moldova
2007 – 2008
Magistru în Drept
Universitatea de Stat din Moldova
2002 - 2006
Licenţiat în Drept
Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Teleneşti
1999 – 2002
Bacalaureat
 
Şcoala Medie de Cultură Generală „Mihai Eminescu” or. Teleneşti
1990 – 1999
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 2006 - septembrie 2008‚,Moldavian Law Center” - jurist;
- 2008 - prezent – SA „Basarab-Vin” – jurist;
- 2009 - prezent – Administrator al procesului de insolvabilitate.
 
Date de contact:
Tel.: 079621933, email: ipurcel@mail.md
 
12.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Mihail PÎNZARU
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Pinzaru%20arbitru1.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Studii Umanistice din mun. Chişinău
1994 – 1998
Licenţiat în Drept
Şcoala Profesională tehnică nr. 87 din mun. Chişinău
1991 - 1994
 
Şcoala Medie de Cultură Generală nr. 34 din mun. Chişinău
1982 – 1991
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 2000 – septembrie 2004 – SRL „Trigor-Omo” - jurist
- septembrie 2004 – septembrie 2005 - SRL‚,Moldavian Law Center” - jurist;
Octombrie 2005 pînă în prezent – Administrator al procesului de insolvabilitate.
 
Date de contact:
Tel.: 079454325
 
13.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Gheorghe NEGRU
 
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Stat din Moldova
1992 - 1998
Licenţiat în Drept
Şcoala Medie Horodişte, raionul Călăraşi, R.M.
1982 – 1992
Studii medii
2004 - Grad de calificare – Consilier de Stat clasa trei rangul doi.
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 1994-1995 - Judecătoria Supremă a R.M. – grefier.
- 1995- 1997 – Ministerul Justiţiei a R.M. - executor judecătoresc jud. Buiucani, mun. Chişinău.
- 1997-1998 - ÎMGFL 25 a Primăriei mun. Chişinău – specialist principal în lucru juridic şi cadre.
- 1998-1999 – SA „RABDET” - jurist consul.
- 1999-2003 – Departamentul Controlului Vamal – inspector superior.
 
Date de contact:
Tel.: 079455495
 
14.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Valeriu CEVDAR
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Ceavdari%20Valeriu.JPG
 
 
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Stat din Moldova
1991 - 1996
Licenţiat în Drept
Liceul D. Cantemir
1981 – 1991
Studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 1996-1999 – Anchetatorul Procuraturii pentru supravegherea legilor în instituţiile penitenciare.
- 1999- 2000 – Anchetator superior al Procuraturii mun. Chişinău.
- 2001 – prezent - Conducător SRL „Ivecon-Trans”.
 
Date de contact:
 Tel.: 73-62-31; 22-39-47, email:ww20072007@gmail.com
15.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Aurelia IRODOI
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Aurelia%20Irodoi%20arbitru%20bun.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Stat din Moldova
2005 – 2009
Licenţiat în Drept
Universitatea Pedagogică „Aleco Russo”
1988 - 1993
Licenţiat în filologie
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 2001 – 2006 – Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Magroselect” SRL – colaborator al Serviciului juridic
- februarie 2006 – mai 2006 – ÎCS ‚,CITY” SRL – director executiv;
- 2006 – februarie 2010 – SRL „Protalix” – Administrator;
- februarie 2010 - noiembrie 2011– SC „AMG-Agro Management Grup” SRL - şef serviciu juridic.
- noiembrie 2011 - avocat stagiar
 
Date de contact:
Tel.: 069103252, email: aurelia_irodoi@mail.ru
 
16.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Mihail CUCU
 http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Cucu%20Mihai%20arbitru.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Stat din Moldova
1998 – 2002
Licenţiat în Drept
Liceul Teoretic „Gaudeamus” din mun. Chişinău
1995 - 1998
 
Şcoala medie nr. 20 din mun. Chişinău
1986 – 1988
 
Şcoala medie nr. 70 din mun. Chişinău
1988 – 1995
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 2002 – 2007 –Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Chişinău – Inspector fiscal principal în Direcţia juridică;
- septembrie 2008 – noiembrie 2011 – SRL ‚,Bon Ton & Company”  – administrator;
- noiembrie 2011 - prezent – Avocat stagiar.
 
Date de contact:
Tel.: 069118373
 
17.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Vasile DOLGHIERU
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Dolghieru%20Vasile%20arbitru1.jpg
Instituţia
Perioada
Calificarea
Universitatea de Stat din Moldova
1988 – 1993
jurist
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 1993 – 1995 – ÎS “Agrotehnica” SRL – şeful grupei juridice, jurisconsult;
- 1995-1999 – IFPS – specialist superior, şef secţie, şef direcţie juridică
- 1999-2000 – FAC „NŢ-Audit” SRL – şeful secţiei juridice
- 1999-2000 – „Exinf-Service” SRL – director adjunct pe probleme de drept
- 1999-2000 – Biroul de Avocaţi al facultăţii de drept a USM – avocat
- 1998-2000 - Facultatea de drept a USM – lector
- 2000-2003 – Biroul Asociat de Avocaţi „Deducţie” – avocat, şef de birou
- 2003-2004 – Ministerul Justiţiei – MINISTRU
- 2004-prezent - Biroul Asociat de Avocaţi „Deducţie” – avocat, şef de birou
- 2009-prezent - Mediator
 
Date de contact:
Tel.: 079535075, email: dolghieru@lawyer.com
 
19.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
BOICO MARIANNA IURI
Studii şi Experienţă
Instituţia                                                                       Perioada                                Calificarea
Universitatea de Stat din Moldova,                    2013-2015                                      Magistru în Drept
Universitatea de Stat din Moldova,                    2009-2013                                      Licenţiat în Drept
 Liceul N.V. Gogol, mun. Chișinău,                    1996-2009                                       Bacalaureat
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
- 2011-2014 – ÎI ”Dulicova” - jurist;
- 2014 – prezent – SRL ”Tarsen Grup” – jurist;
- 2014 –prezent  Mediator.
 
Date de contact:
Tel.: 068861380;  email: boicomarianna@gmail.com.
 
20.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
ZAPOROJAN CORINA VEACESLAV
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Dolghieru%20Vasile%20arbitru1.jpg
Studii şi experienţă

 

 

Instituţia
Perioada
                 Calificarea
Universitatea de Stat din RM
2012-2014
Facultatea de Drept,
studii de masterat,
 specializarea drept penal
Universitatea Montesquieu Bordeaux IV din Franţa  
2011-2012      
studii de masterat / cercetare,
facultatea de Drept,
specializarea drept european şi comunitar
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din România
2007-2012
studii de licenţă,
Facultatea de Drept
 
Universitatea de Stat din RM
2007-2011
studii de licenţă,
Facultatea de Drept,
filiera francofona
Liceul teoretic român-francez „Gheorghe Asachi”
2004-2007
studii de bacalaureat
 
Activităţi şi experienţe profesionale
-       Avocat, în baza licenţei nr. 2742 din 10.12.2014, Biroul Asociat de Avocaţi „Facultatea de Drept a USM”
-       Administrator al proceselor de insolvabilitate, în baza autorizaţiei nr. 17 din 14.01.2015
 
Date de contact:
Tel: 069010202, 079006300. email: corina_zaporojan@yahoo.com
 
21.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Oleg ŞEIMAN
 
 
22.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Cucu Dumitru

facultatea drept, Universitatea de stat din Moldova 2003/2007
institutul national al justitiei 2009 - 2011,
2008-2010 comisia nationala a pietei financiare,
2011 - prezent avocat
tel. 069724816

 

23.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Natalia Girleanu

facultatea drept, uniresitatea de stat 1999-2004,
1999/2003 inspector fiscal inspectoratul fiscal de stat chisinau,
2012/2014 inspector superior in DGMC a IFPS,
069224903

 

24.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Regus Artur

1992 - 1996 unviresitatea de stat din craiova,
1996 - 2010 procuratura generala, procuror,
2010 - preyent avocat cabinetul avocatul artur regus
069166905

 

25.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Fortuna Radu

facultatea drept,
2002-2008 - Centrul pentru combaterea crimelor economice si coruptie,
2008 - preyent srl star broker, facultatea drept
1996-2001 universitatea de stat di moldova
079771759

 

26.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Petrici Ruslan

facultatea drept, 2005 - 2009,
2007 - 2010 sef expeditie curtea de apel chisinau,
2010 - preyent administrator al proceselor de insolvabilitate

 

27.
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
Bevziuc sergiu
 

1990 - 1994 colegiul de medicina bender,
1995 - 2000 drept economic ULIM,
1995 - 1996 - felcer punctul medical spitalul clinic al caiii ferate,
2001 - 2011 inspector fiscal principal de stat la inspectoratul fiscal de stat mun chisinau,
2011 - preyent - administrator al proceselor de insolvabilitate
079466372

 

http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
 MANALATI TAIR
 
 
 
ARBITRU
Ministerul de Justiție RM Administrator autorizat 14.01.2015
Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele RM 03.12.2011
Cursuri de instruire profesionale în domeniul IT CISCO SYSTEM 2008 – 2009
 Facultatea Drept USM, Catedra Drept Internațional, Licențiat în drept  2004 – 2007
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale
 
2008.06.17 – 2011.01.10 – Specialist în domeniul IT compania ”StarNet” SRL;
2011.05.03 – 2011.09.18 jurist holding Elita5;
2011.09.05 – 2011.11.18 – jurist ÎI ”Pînzaru Mihail”
2011.11.23 –– administrator ÎI ”Manalati Tair”
2015.01.14 – până în prezentadministrator autorizat la proceselor de insolvabilitate.
 
Date de contact:
Tel. +37379529194, Email:tmanalati@mail.ru
 
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
CAUIA ALEXANDR
 
ARBITRU
Abilitarea cu dreptul de conducere a tezelor de doctorat la specialitatea 552.08 – 2015-2020
Facultatea Drept ULIM, Catedra Drept Public, Conferenţiar universitar – 2014 – prezent
Institutul de Istorie Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei – 2007 – 2010 – doctor în drept
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) – 2006 – 2007 – magistru în drept
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM) – 2002 – 2006 – licenţiat în drept
 
ActivităţişiExperienţeProfesionale
 
2006 – 2013 – lector, lector superior, CatedraDrept Public, FacultateaDrept ULIM, profesor(drept);
2013 – present – conferenţiaruniversitar, CatedraDrept Public, DecaninferimarFacultateaDrept ULIM, profesor(drept);
2014 – 2015 – membru al ConsiliuluiInterimar al ANACIP
2015 – 2019 – membru al Consiliului de conducere al ANACIP
2015 – 2019 – membru al Colegiului de Evaluare a performantelorjudecătorilor, înbazaHotărîrii CSM nr. 2817 din 08.05.2015
 
Date de contact:
Tel. 069205130, Email:alex_cauia@yahoo.com
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg

ONICHENICI NATALIA

ARBITRU
Studii şi Experienţă
2009 – 2011 – Academia de Studii Economice din RM,Magistru în Economie
2006 – 2009 – Academia de Studii Economice din RM, Licențiată în Economie
2003 – 2006 – Liceul Perspectiva-Prim”din mun. Chişinău, Bacalaureat
1994 – 2003 – Liceul ”Liviu Deleanu” din mun.Chișinău, Studii gimnaziale
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale :
2011 – 2012 – ÎI”Selevestru Irina – economist;
01.01.2013 – prezent – SRL”Tarsen Grup” – economist
2013 – prezent Administrator al procesului de insolvabilitate;
 
Date de contact:

 Tel.: 068433885, email: moraru.natalia.insolv@mail.ru.

http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg

ROTARU ION

ARBITRU
Universitatea de Studii Europene – 1998-2002 licențiat în drept
Universitatea de Științe Aplicative din Moldova – 1997-1998
Scoala medie nr. 3 or. Sînerei1986-1997 studii de bază
 
ActivităţişiExperienţeProfesionale
 
2014 – present – Administrator al procesului de insolvabilitate
2013 – present – Mediator
2011 – present – ÎS ”Vamservinform” – broker vamal
2000 – 2002 – AO ”DrepturileOmuluiLibertățilePublice” – consultant juridic
 
Date de contact:
Tel. 079775454, Email: rotaru80@mail.ru
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg

PODLESNOV ALEXANDR

ARBITRU
Universitatea de Stat din Moldova – 1994-1999 – facultatea de drept
Școala medie nr.13, Chişinău – 1984-1994
ActivităţişiExperienţeProfesionale
 
2009 – prezent – avocat
2006 – 2009 – Procuror al secţiei nr.1 din cadrulDirecţiei control a urmăririipenale a ProcuraturiiGenerale
1999 – 2006 – Procurorînprocuratura sect. Buiucanimun.Chişinău
 
 
Date de contact:
Tel. 079999191, Email:al.podlesnov@mail.ru
 
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg

MACOVEI GHEORGHE

ARBITRU
Universitatea de Stat din Moldova – 2002-2006 – licențiat în drept
Universitatea de Stat din Moldova – 2006-2007 – magistru în drept
Universitatea de Stat din Moldova – 2010-2014 – doctor în drept
 
ActivităţişiExperienţeProfesionale
 
2006 – prezent – avocat
2007 – present – lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept
2015 – present– MinisterulJustiției, MembruComisieipentruautorizareșidisciplină a administratorilorautorizați
 
 
Date de contact:
Tel. 069158970, Email:gmacovei@macovei-partners.ru
 
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
MÎȚU ANGELA
SECRETAR
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Drept ”Simion Bărnuțiu” 2014-2015 studii de masterat, specializarea - drept european               
· Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
  Facultatea de Drept ”Simion Bărnuțiu”  2010-2014 studii de licență
· Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” 2007-2010 studii de bacalaureat
· Scoala medie nr. 35 din Chișinău 1998 – 2007 studii medii
 
Activităţi şi Experienţe Profesionale
 
2015 – prezent – SRL ”Tarsen Grup” – jurist
2013-2014 stagiu de practică judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalulși Judecătoria Sibiu
 
Tel. 0(22) 29-09-91
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg

BOSTAN TATIANA

ARBITRU
Universitatea de  Stat din Moldova
 2005 – 2006
Magistru în Drept
Universitatea de StudiiEuropene din Moldova
2001 - 2005
Licenţiat în Drept
LiceulTeoretic “Mihai Eminescu”
        1998-2001
Bacalaureat
ŞcoalaMedie de CulturăGenerală s. Copăceni, rl. Sîngerei
 
1989 – 1998
Studii medii
ActivităţişiExperienţeProfesionale
 
2005 - 2006 – jurist ÎMGFL nr. 9, mun. Chişinău;
2006 –2009 – MinisterulAdministraţieiPublice Locale, Direcţia Control        Administrativ, specialist principal.
2009–2010  jurist „Molevroseti” SRL înproces de insolvabilitate;
2010 - prezent Administrator al procesului de insolvabilitate/administrator autorizat;
2010–membrubirouluiasociaţiei AO „AsociaţiaLichidatorilorşiAdministratorilor din Republica Moldova”.
2015 – membrusupleant al Comisiei de AutorizareşiDisciplină a AdministratorilorAutorizaţi.
 
Date de contact:
Tel. .: 069670027, e-mail: insoltatianabostan@gmail.com
 
http://insolv.md/img/userfiles/image/image/Tricolorul1.jpg
 
CRAIU TATIANA

ARBITRU
şcoalamediePîrjolteni;
1975-1985 
 
Universitatea de Stat, facultatea de economie;
1985-1990 
 
Universitatea de Stat, facultatea de drept;
        1998-2001
 
 
 
 
ActivităţişiExperienţeProfesionale
1990-1993 – economist URECOP Cahul;
1993-1994 – contabil-economist URC Cahul;
1995-2001 – Director-comercial „Victoria” SRL;
200•    Colegiul Republican de Informatică și Drept – 2002-2004 – specialist în drept
•    Universitatea de Stat din Moldova – 2004-2008 – licențiat în drept
•    Universitatea de Stat din Moldova – 2009-2010 – magistru în drept
ActivităţişiExperienţeProfesionale

2011 – prezent – avocat


Date de contact:
Tel. 069975288, Email: pbpartenerii@gmail.com

1-2002 – avocat-stagiarUniuneaAvocaţilor din RM;
2002-2011 – avocatBAA ”Facultatea de Drept”;
2011-prezent – avocatCA”TatianaCraiu”BaroulChişinău.
 
 
Date de contact:
Telefon: 022607075, 069173147; Email: tatiana.craiu@gmail.com.
 
 

BURLACA ȘTEFAN

ActivităţişiExperienţeProfesionale

Colegiul Republican de Informatică și Drept – 2002-2004 – specialist în drept
Universitatea de Stat din Moldova – 2004-2008 – licențiat în drept
Universitatea de Stat din Moldova – 2009-2010 – magistru în drept
ActivităţişiExperienţeProfesionale

2011 – prezent – avocat


Date de contact:
Tel. 069975288, Email: pbpartenerii@gmail.com
 

 

Publicatii