Mesajul Preşedintelui Arbitrajului Internaţional

 

Justiţia este dorinţa constantă şi perpetuă
 de a da fiecăruia ce i se cuvine.
(Domitus Ulpian)
 
  
 STIMAŢI VIZITATORI!

Am o deosebită plăcere să vă salut şi să vă urez un bun venit pe pagina noastră web. Sper, din toată inima, ca web site-ul nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între instituţia arbitrală şi persoanele cointeresate, contribuind la creşterea calităţii serviciilor arbitrale oferite, precum şi accesibilitatea lor. Site-ul Arbitrajului Internaţional are menirea de a oferi vizitatorilor săi posibilitatea de a avea acces la actele de constituire a arbitrajului şi la datele organelor de conducere a acestuia, la regulile de procedură arbitrală şi taxele arbitrale, la lista arbitrilor, la altă informaţie care poate fi utilă părţilor.

Gradul de diversificare al relaţiilor sociale şi economice într-o societate din ce în ce mai complicată, dezvoltarea economică, naşterea unor noi industrii, complexitatea în creştere a tuturor aspectelor vieţii cotidiene adaugă noi şi noi tipuri de conflicte.

Prin încheierea unei convenţii de arbitraj, părţile îşi asumă unele obligaţii specifice. Ele se angajează să supună diferendul lor Arbitrajului Internaţional, să aleagă arbitrii şi să execute de bună voie hotărârea arbitrală pronunţată.

Ideea unor mijloace facultative de soluţionare a litigiilor, alternative procesului în instanţa de judecată, nu este străină sistemului de drept moldovenesc. Rezolvarea clasică a conflictului, prin încredinţarea acestuia organelor justiţiei şi soluţionarea  pe conceptul câştig-pierdere (învingător-învins) s-a dovedit să nu constituie întotdeauna cel mai adecvat răspuns, de natură să ofere o soluţie corectă tuturor incertitudinilor şi dificultăţilor economice şi sociale. Drept urmare nevoia unor instituţii precum Arbitrajul Internaţional se face tot mai simţită.

Doctrina de specialitate prezintă în cele mai multe cazuri superioritatea procedurii arbitrale, comparativ cu justiţia statală, reţinând în favoarea arbitrajului o serie de avantaje semnificative tentante pentru comerciantul care doreşte rezolvarea cauzei sale cu celeritate şi profesionalism. În plus, s-au adăugat acestor avantaje şi lipsa de formalism excesiv care caracterizează procedura de judecată desfăşurată în faţa instanţelor, precum şi confidenţialitatea de care se bucură procedura arbitrajului faţă de publicitatea şedinţei de judecată. Tot în categoria avantajelor s-a enunţat costurile financiare reduse pe care le oferă arbitrajul şi celeritatea judecării litigiului prin raportarea la existenţa a trei grade de jurisdicţie ce trebuie parcurse în procedura de drept comun şi care pot prelungi durata proceselor de judecată pe parcursul mai multor ani. Avantajele nominalizate îi conferă arbitrajului proprie sa fizionomie, făcând judecata arbitrală mai aproape de cerinţele şi spiritul relaţiilor de afaceri.

Totodată arbitrajul nu reprezintă un concurent al justiţiei statale, după cum nici nu urmăreşte să ştirbească domeniul acesteia. Relaţiile dintre jurisdicţia statală şi cea arbitrală nu sunt raporturi de concurenţă, ci de complinire, de întregire a căilor de soluţionare a litigiilor, deci de extindere a facultăţilor pe care legea le oferă persoanelor fizice sau juridice pentru soluţionarea eventualelor litigii cu maximă eficienţă, flexibilitate şi profesionalism.

Ca urmare, este firesc să se asigure accesul publicului la informaţiile care privesc activitatea Arbitrajului Internaţional. Iar acest site se înscrie reuşit în contextul realizării accesului la justiţie, ca o nouă modalitate, modernă şi perfecţionată, care ar spori garanţiile de protecţie efectivă a persoanelor în luarea deciziilor la alegerea între cele două instituţii, de arbitraj sau statală, în soluţionarea unui eventual litigiu.

La final, vreau să vă exprim tuturor respect şi gratitudine pentru încrederea acordată şi sper, din tot sufletul, ca pagina să vă fie de folos şi să vă reţină atenţia.

 
PREŞEDINTE
Irina SELEVESTRU
 
 
 

 

Publicatii