Lista administratorilor certificaţi

  CA Comrat - 53
1 ÎI„Popa Ion” Mun. Chisinau, str. Mircesti, 22/4 c/f 1006600005655 tel: 0 (22) 43-22-63 mob: 0795-14-541 № 11564 din 10.11.2008 CA Comrat
2 ÎI„Bălan Vladimir” mun. Chisinau str. Cosmonautilor 9, оf.4 c/f 1004600012628 tel: 0 (22) 22-64-39 mob: 0795-96-189 № 11544 din 10.11.2008 CA Comrat
3 ÎI”Dolghier Iurie” mun.Chişinău, str.Zaikin, nr.60, c/p 5 c/f 1010600028864 tel.0 22 290-991 mob. 068065645 MD 0098914 din 18.08.2010 CA Comrat
4 ÎI„Ipati Diana” mun.Chişinău, str.Zaikin, nr.60 c/p 5 c/f 1011607002992 mob: 0794-42-928 № 19331 din 08.07.2011 CA Comrat
5 ÎI ”Cucereavîi Ion” mun. Chişinău str. Mircea cel Bătrîn, 24/43 c/f 1011600025066 mob. 068099955 tel: 0 (22) 48-69-02 Certificat de perfecţionare profesională Nr.19324 din 08.07.2011 CA Comrat
6 ÎI”Selevestru Irina” Adresa poştală: mun.Chişinău, str.I.Zaichin, 60, nr.5 c/f 1006600004429 tel. 0 22 925-4140 fax. 0 22 290-991 mob.069289362 № 11566 din 10.11.2008 CA Comrat
7 ÎI„Cazmali Nicolai” Mun. Chisinau, str. Mircesti, 21/2 c/f 1006600021453 tel: 0 (22) 43-22-63 mob: 0796-78-321 0681-03-124 № 11548 din 10.11.2008 CA Comrat
8 Îi ”Popa Valeriu” mun.Chişinău, şos.Munceşti, 404 ap. 10 c/f 1002600026047 tel: 022568447 mob: 069132012 Certificat de perfecţionare profesională nr.9711 din 14.12.07. CA Comrat
9 ÎI ”Iovu Oleg” s.Bardar , r-ul Ialoveni c/f 1010600039644 Tel: 0268 37420 mob. 079601873 Certificat de perfecţionare profesională Nr.14988 din 08.04.2010 CA Comrat
10 ÎI ”Bevziuc Sergiu” mun.Chişinău, str.P.Zadnipru 2/1 ap.57 c/f 1011600034576 tel: (022) 33-40-97 mob: 079466372 Certificat de perfecţionare nr. 19317 din 08.07.2011 CA Comrat
11 ÎI”Ciobanu Daniela” or.Sîngerei, str.D.Movila,9 c/f 1009602002844 tel. 0262 21524 mob. 068478602 № 13169 din 05.05.2009 CA Comrat
12 ÎI”Lihoveţchi Alexandru” mun.Chişinău str. Calea Ieşilor 13 ap.73 c/f 1010600016423 tel.022 759352 mob. 079588828 № 14272 din 11.12.2009 CA Comrat
13 ÎI”Gherman Andrei” mun. Chişinău, str.Prigoreni, 5/1 ap.27 c/f 1009600002482 mob. 069295192 tel: 0 (22) 54-57-11 № 11554 din 10.11.2008 CA Comrat
14 ÎI ”Baracu Roman” s.Puhoi, r-ul Ialoveni c/f 1010600027661 Tel: 0-246-23-3-07 Mob: 079551855 № 14973 din 08.04.2010 CA Comrat
15 ÎI„Leiciu Svetlana” mun. Comrat, str. Dimitrov, 8 c/f 1011611000562 mob: 0686-44-410 № 17886 din 09.12.2010 CA Comrat
16 ÎI”Tatiana Bostan” mun.Chişinău, str.A.N.Gheorghiu, 30, ap.38 c/f 1010600015987 0 22 54 57 11 mob. 069670027 № 14976 din 08.04.2010 CA Comrat
17 ÎI”Nicolae Bostan” mun.Chişinău, str.A.N.Gheorghiu, 30, ap.38 c/f1007600075235 Tel.0 22 62 11 67 Mob.079434005 № 9699 din 14.12.2007 CA Comrat
18 ÎI ”Muntean Oleg” mun. Chişinău, Str. M.Eminescu 35 оf.8 tel: 0 (22) 85-69-35 mob: 0690-72-200 № 11560 din 10.11.2008 CA Comrat
19 ÎI ”Guţu Sergiu” mun. Chişinău str.A.Russo 59/4 , ap.30 c/f 1011600026362 Tel: 022 335530 mob. 079148852 Certificat de perfecţionare profesională Nr.19329 din 08.07.2011 CA Comrat
20 ÎI„Rusu Dorin” mun.Comrat, str. Malinovsci, 23 c/f 1010611001034 tel: 0 (298) 2-25-68 mob: 0794-35-230 № 14995 din 08.04.2010 CA Comrat
21 ÎI”Magdalena Plamadeală” administrator – Plămădeală Vasile mun. Chisinau, str. Vlaicu Pircalab, ap.12, 4 «В» c/f 1011600015733 tel: 0 (237) 4-64-03 mob: 0691-05-474 № 19342 din 27.07.2011 CA Comrat
22 ÎI”Ciobanu Gheorghe” mun.Chişinău, str.Socoleni, 6 – 1 c/f: 1003600006433 tel: 0 (22) 31-53-15 mob: 0691-23-734 № 9704 din 14.12.2007 CA Comrat
23 ÎI”Purcel Igor” mun. Chişinău str.Cosmonauţilor 9, bir.2 c/f: 1009606005164 tel. 022 244178 ,022 226853 mob: 079621933 № 13187 din 05.05.2009 CA Comrat
24 ÎI”Timotin Veaceslav” mun.Chişinău , str Hristo Botev 13/1, ap. 85 c/f: 1006600024100 tel/fax: 8569364 mob:069249269 № 13190 din 05.05.2009 CA Comrat
25 ÎI”Cojocaru Vladimir” or.Hînceşti, str.Ion Creangă 31 , ap. 5 c/f: 1002605001964 mob: 069142185 № 14981 din 08.04.2010 CA Comrat
26 ÎI”Stejar Veaceslav” mun.Chişinău, str.Mircea cel Bătrîn 11, s.Coloniţa c/f: 1011600041602 tel: 0 (22) 60-51-12 mob: 0799-67-175 № 20540 din 06.12.2011 CA Comrat
27 ÎI„Druţă Călin” s.Salcuţa, r.Causani c/f: 1010608001076 tel: 0 (22) 27-83-60 mob: 0791-06-749 № 14266 din 11.12.2009 CA Comrat
28 ÎI ”Bodnari Iurie” mun.Chişinău str.Nicolae Milescu-Spataru, 21/1 ap.70 c/f: 109600037228 tel. 022 485791, 022 276481, fax: 022 270520 № 14262 din 11.12.2009 CA Comrat
29 ÎI”Select Crăciun” Crăciun Dorel mun.Chişinău, str.Cuza-Vodă, 19/4-13 c/f :1011600044382, tel. 0691 39 595, 0791 39 595 № 20521 din 06.12.2011 CA Comrat
30 ÎI ”Mazur Anna” mun. Chişinău, bul. Traian, 23/1 ap. 88 c/f: 1011600044038, tel: 0 22 56 38 92, № 15698 din 07.07.2010 CA Comrat
31 ÎI„Vedernic Emilia” mun. Chisinau, str. M. Eminescu 51, ap. 3 c/f: 1006600037308 tel: 0 (22) 27-28-71 mob: 0693-73-604 № 11570 din 10.11.2008 CA Comrat
32 ÎI„Nacu Anatolie” mun. Chisinau, str. Ginta Latina 3/2, str. 44 c/f:1008600011294 № 6 din 02.02.2008 CA Comrat
33 ÎI „Voloh Oxana” МD 2038, mun. Chisinau, bul. Dacia 1/2, str. 60 c/f: 1010600044938 tel: 0 (22) 55-20-99 mob: 0795-54-065 № 17894 din 09.12.2010 CA Comrat
34 ÎI„Rusu Petru” mun. Chisinau str. Stefan-Neaga, 23/1 c/f: 1006600010581 mob: 0794-08-699 № 9715 din 14.12.2007 CA Comrat
35 ÎI „Gheorghiu Veaceslav” МD 3800,mun. Comrat, str. Puscin 22, ap. 20 c/f: 1010611001089 tel: 0 (298) 2-47-30 mob: 0692-81-073 № 14984 din 08.04.2010 CA Comrat
36 ÎI„Negură Cristina‘‘ mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor, 9 of.2 c/f: 1009600023285, tel. 24-41-78, fax 22-68-53 № 13183 din 05.05.2009 CA Comrat
37 ÎI”Coltun Elvira” МD 2012, mun. Chisinau bul. Stefan cel Mare, 134, а/я 183; c/f: 1008602000876 mob: 0693-97-825 № 17 din 02.02.2008 CA Comrat
38 ÎI „Lungu Marcel” МD 2001, mun. Chisinau, str. Tighina, 49 а, оf. 3 c/f: 1003600109574 tel: 0 (22) 27-27-59 mob: 0692-00-829 № 13181 din 05.05.2009 CA Comrat
39 ÎI „Macoveţchi Alexei” mun.Chisinau, ул.Nicolae Milescu-Spataru, 25/1, ap. 71 c/f: 1005600048697 tel: (0422) 48-51-70 mob: 0691-28-081 № 11557 din 10.11.2008 CA Comrat
40 ÎI „Casian Sergiu” or. Ungheni, str. Decebal 3, of. 8 c/f: 1011609003317 tel: 0(236)2-63-60 mob: 0795-77-077 № 19322 din 27.07.2011 CA Comrat
41 ÎI „Ambrosi Tudor” mun. Chisinau, str. Vlaicu-Pircalab, 42/12 c/f: 1002600048249 tel: 0 (22) 22-03-38 mob: 0691-25-765 № 9698 din 14.12.2007 CA Comrat
42 ÎI „Rotari Aurelia” mun. Chisinau, str. Hristo-Botev 19/7, ap. 8 c/f: 1013600036932 tel: 0 (22) 77-13-91 mob: 0673-09-870 № 044/13 din 21.11.2013 CA Comrat
43 ÎI „Leu Vasile” mun. Chisinau, str. С.Лазо 26, ap. 33 c/f: 1011600011436 tel: 0693-46-469 № 18657 din 23.03.2011 CA Comrat
44 ÎI „Ciobanu Radu” МD 6201, or. Singerei, str. Petru Movilă 9 c/f: 1013602004490 mob: 0262-21-524 mob: 0691-85-975 № 015/13 din 21.11.2013 CA Comrat
45 ÎI „Mamaliga Vitalii” МD 2062, mun. Chisinau, bul. Dacia 51/1, str. 44 c/f: 1013600039232 mob: 0797-39-169 № 009/13 din 21.11.2013 CA Comrat
46 ÎI „Popa Lilian” МD 2049, mun. Chisinau 49, п/я 2118 c/f: 1013600038109 tel: 0 (22) 43-20-69 mob: 0794-24-152 № 062/13 din 21.11.2013 CA Comrat
47 ÎI „Hortolomei Simion” МD 2008, mun. Chisinau, str. Vasile Lupu 59/1, str. 7 c/f: 1014600001067 tel: 0 (22) 74-10-74 mob: 0691-75-664 № 092/13 din 28.12.2013 CA Comrat
48 ÎI „Manalati Tair” MD2008, mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 139, оf.156 c/f: 1011600039870 tel: 0(22) 27-00-70 mob: 0795-29-194 № 20530 din 06.12.2011 CA Comrat
49 ÎI “Boscanean Vitalie” MD3501, or. Orhei, str. Mihai Eminescu 19, ap. 20 c/f: 1014606001405 mob: 0794-00-598 №149 din 22.05. 2014 CA Comrat
50 ÎI „Abagi-Terzi” Terzi Ivan MD3801, АТО Gagauzia, mun. Comrat, str. Fedico 19, ap. 3 c/f: 1009611001553 mob: 0791-92-007 №159 от 22.05.2014 CA Comrat
51 ÎI “Danila Denis” MD2055, mun. Chisinau, or. Vatra, str. Mihai Eminescu 21/2, ap. 7 c/f: 1014600018045 mob: 0690-94-510 № 169 din 22.05.2014 CA Comrat
52 ÎI “Colodeeva Tatiana” MD-3801, or. Comrat, str. Dubinina 1, ap.32 c/f: 1011611001570 mob. 0797-93-381 №151 din 22.05.2014 CA Comrat
53 ÎI „Gheorghies Mihai” MD-2044, mun. Chisinau, str.Ginta Latină 17, ap. 123 c/f: 1014600002651 mob: 0799-36-669 №093 din 28.12.2013 CA Comrat
  CA Chişinău - 193
1 ÎI „Ambrosi Tudor” str. V. Pîrcălab 42 ap.12 mun. Chișinău c/f: 1002600048249 tel.: (022) 22-03-38; 069125765 Certificat nr.9698 din 14.12.2007 CA Chişinău
2 ÎI „Baidaus Alina” str. A. Russo 55 ap.24 mun. Chișinău c/f: 1012600002118 tel.: 069999885 Certificat nr.20506 din 06.12.2011 CA Chişinău
3 ÎI „Barancean Anatolie” str. Cobzarilor 14 or. Codru c/f: 1014600002363 tel.: (022) 28-38-91; 060085048; 078414163 Certificat nr.064 din 28.12.2013 CA Chişinău
4 ÎI „Barba Victor” str. Ismail 23 mun. Chișinău c/f: 1011600026236 tel.: (022) 27-68-21; 069770000 Certificat nr.19316 din 08.07.2011 CA Chişinău
5 ÎI „Barcaru Roman” s. Puhoi r. Ialoveni c/f: 1010600027661 tel.: 079551855 Certificat nr.14973 din 08.04.2010 CA Chişinău
6 ÎI „Barcari Ina” str. Prieteniei 19 s. Lozova r-ul Strășeni c/f: 1013600037283 tel.: 068222804; 079922804 Certificat nr.054 din 21.11.2013 CA Chişinău
7 ÎI „Bargan Serghei” str. Alba Iulia 89/1 ap.68 mun. Chișinău c/f: 1014600007564 tel.: 079404987 Certificat nr.053 din 21.11.2013 CA Chişinău
8 ÎI „Basarab Natalia” str. Valea Albă 29 mun. Chișinău c/f: 1014600018090 tel.: (022) 43-20-43; 079527840 Certificat nr.162 din 22.05.2014 CA Chişinău
9 ÎI „Bălan Vladimir” str. Cosmonauților 9 of.4 mun. Chișinău c/f: 1004600012628 tel.: (022) 22-64-39; Fax: (022) 22-68-53 Certificat nr.11544 din 10.11.2008 CA Chişinău
10 ÎI „Bednîi Andrei” str. P. Zadnipru 9 ap.40 mun. Chișinău c/f: 0971706329961 tel.: 069796888 Certificat nr.148 din 22.05.2014 CA Chişinău
11 ÎI „Belibov Igor” s. Peciște r. Rezina c/f: 1011606000267 tel.: (0254) 7-45-16; 068946333 Certificat nr.20508 din 06.12.2011 CA Chişinău
12 ÎI „Beșliu Sergiu” str. Mugurel 20 com. Stăuceni c/f: 1011600043064 tel.: (022) 32-63-96; 069961440 Certificat nr.20510 din 06.12.2011 CA Chişinău
13 ÎI „Bevziuc Sergiu” str. P. Zadnipru 2/1 ap.57 mun. Chișinău c/f: 1011600034576 tel.: (022) 33-40-97, 079466372 Certificat nr.19317 din 08.07.2011 CA Chişinău
14 ÎI „Bodnari Iurie” str. N. M. Spătaru 21/1 ap.70 mun. Chișinău c/f: 1009600037228 tel.: (022) 48-57-91, 067427065 Certificat nr.14262 din 11.12.2009 CA Chişinău
15 ÎI „Bostan Ina” str. P. Zadnipru 19/3 of.56 mun. Chișinău c/f: 1013600039302 tel.: (022) 33-92-90, (022) 33-03-93; 069554662 Certificat nr.021 din 21.11.2013 CA Chişinău
16 ÎI „Bostan Nicolae” str. Ac. N. Gheorghiu 30 ap.38 mun. Chișinău c/f: 1007600075235 tel.: (022) 62-11-67; 079434005 Certificat nr.9699 din 14.12.2007 CA Chişinău
17 ÎI „Bostan Tatiana” str. Ac. N. Gheorghiu 30 ap.38 mun. Chișinău c/f: 1010600015987 tel.: (022) 54-57-11; 069670027 Certificat nr.14976 din 08.04.2010 CA Chişinău
18 ÎI „Boșcanean Vitalie” str. M. Eminescu 19 ap.20 or. Orhei c/f: 1014606001405 tel.: (0235) 2-04-58; 079400598 Certificat nr.149 din 22.05.2014 CA Chişinău
19 ÎI „Braguța Ion” str. I. Vieru 5/1 ap.49 mun. Chișinău c/f: 1014600004448 tel.: (022) 34-48-20; 069645875 Certificat nr.065 din 28.12.2013 CA Chişinău
20 ÎI „Breahnă Filip” str. 31 August 2 ap.42 or. Cricova c/f: 1009600020055 tel.: 079575573 Certificat nr.9 din 02.02.2008 CA Chişinău
21 ÎI „Buga Alexandru” str. Pietrarilor 14/1 C/P 922 mun. Chișinău c/f: 1009600004523 tel.: (022) 28-53-40; 069961133 Certificat nr.11547 din 10.11.2008 CA Chişinău
22 ÎI „Bulgaru Igor” str. Mitropolit Varlaam 65 of.312 mun. Chișinău c/f: 1011600041875 tel.: (022) 21-13-19; 068444224 Certificat nr.111253 din 09.12.2011 CA Chişinău
23 ÎI „Bunescu Gheorghe” bd. Cuza Vodă 33 ap.18 mun. Chișinău c/f: 1014600011080 tel.: 079402847 Certificat nr.082 din 28.12.2013 CA Chişinău
24 ÎI „Bunescu Marian” bd. Mircea cel Bătrîn 39 ap.498 mun. Chișinău c/f: 1014600004806 tel.: 060007050 Certificat nr.002 din 21.11.2013 CA Chişinău
25 ÎI „Bunescu Oleg” bd. Mircea cel Bătrîn 39 ap.261 mun. Chișinău c/f : 1014600013109 tel: 068054433 Certificat nr.056 din 21.11.2013 CA Chişinău
26 ÎI „Busuioc Vladimir” str-la Schinoasa Deal 7 or. Codru c/f: 38861012 tel.: (022) 44-51-06; 069106157 Certificat nr.9702 din 14.12.2007 CA Chişinău
27 ÎI „Casian Sergiu” str. Decebal 3, of.8, or. Ungheni c/f: 1011609003317 tel.: (0236) 2-63-60; 079577077 Certificat nr.19322 din 27.07.2011 CA Chişinău
28 ÎI „Casian Tamara” str. Decebal 3 of.8 or. Ungheni c/f: 1011609003317 tel.: (0236) 2-63-60; 079454220 Certificat nr.9703 din 14.12.2007 CA Chişinău
29 ÎI „Catan Carolina” str. I. Neculce 5 ap.48 mun. Chișinău c/f: 1009600009768 tel.: (022) 74-85-62; 079642233; 068642233 Certificat nr.13165 din 05.05.2009 CA Chişinău
30 ÎI „Cațer Titu” str. Pandurilor 8 mun. Chișinău c/f: 1009600044217 tel.: (022) 52-27-12; 079571883 Certificat nr.14264 din 11.12.2009 CA Chişinău
31 ÎI „Cazacu Andrei” str. Costiujeni 12/7 ap.10 mun. Chișinău c/f: 1011600014013 Certificat nr.18652 din 23.03.2011 CA Chişinău
32 ÎI „Cazacu Adrian” str. Traian 5/2 ap.56 mun. Chișinău c/f: 1013600036987 tel.: 079533404 Certificat nr.060 din 21.11.2013 CA Chişinău
33 ÎI „Cazmalî Nicolae” str. Mircești 21/2 mun. Chișinău c/f: 1006600021453 tel.: (022) 43-24-38; 079678321 Certificat nr.11548 din 10.11.2008 CA Chişinău
34 ÎI „Ceavdar Mihail” bd. D. Cantemir 5 ap.4 mun. Chișinău c/f: 1011600024830 Certificat nr.14978 din 08.04.2010 CA Chişinău
35 ÎI „Cebotari Ana” str-la Potîrnichii 1 ap.7 mun. Chișinău c/f: 1013600037560 tel.: 069593303 Certificat nr.043 din 21.11.2013 CA Chişinău
36 ÎI „Cergă Mihail” str. V. Cupcea 21 mun. Chișinău c/f: 1010600040170 tel.: 079920137 Certificat nr.14979 din 08.04.2010 CA Chişinău
37 ÎI „Cerlat Igor” str. Calea Ieșilor 61/1 ap.88 mun. Chișinău c/f: 1010600025276 tel.: (022) 22-13-55; (022) 59-53-59; 079543503 Certificat nr.15688 din 07.07.2010 CA Chişinău
38 ÎI „Cernei Igor” str. Constantin Vîrnav 26 ap.4 mun. Chișinău c/f: 1005600001650 tel.: (022) 60-69-75; 069182195 Certificat nr.13166 din 05.05.2009 CA Chişinău
39 ÎI „Cernei Vadim” s. Hădărăuți r. Ocnița c/f: 1005604000905 tel.: (0271) 7-62-34; 069143218 Certificat nr.13168 din 05.05.2009 CA Chişinău
40 ÎI „Cheptea Andrei” str. G. Călinescu 2 mun. Chișinău c/f: 1007600070207 tel.: (022) 56-74-83; 068068800 Certificat nr.14980 din 08.04.2010 CA Chişinău
41 ÎI „Chicu Dumitru” str. Tighina 49 A mun. Chișinău c/f: 1003600059886 tel.: 069138075 Certificat nr.9705 din 14.12.2007 CA Chişinău
42 ÎI „Chilaru Adrian” str. Ig. Vieru 18 com. Bubuieci c/f: 1006600005312 tel.: (022) 55-85-29; 068306000 Certificat nr.13172 din 05.05.2009 CA Chişinău
43 ÎI „Chitorog Lidia” s. Costești r. Ialoveni c/f: 1011600042632 tel.: 078300350 Certificat nr.18653 din 23.03.2011 CA Chişinău
44 ÎI „Chijevschi Alina” s. Vladimireuca or. Sîngera c/f: 1012602000934 tel.: (0262) 3-55-69; 069664004 Certificat nr.20519 din 06.12.2011 CA Chişinău
45 ÎI „Ciauș Andrei” str. B. Glavan 31 or. Ialoveni c/f: 1002601001818 tel.: (022) 24-41-78; (022) 22-68-53 Certificat nr.11549 din 10.11.2009 CA Chişinău
46 ÎI „Ciobanu Daniela” str. P. Movilă 9 or. Sîngerei c/f: 1009602002844 tel.: (0262) 2-15-24; 068478602 Certificat nr.13169 din 05.05.2009 CA Chişinău
47 ÎI „Ciobanu Dorin” str. A. Russo 3/1 ap.99 mun. Chișinău c/f: 1011600043710 tel.: (022) 43-28-12; 079590915 Certificat nr.11550 din 10.11.2008 CA Chişinău
48 ÎI „Ciobanu Gheorghe” str. Socoleni 6/1 mun. Chișinău c/f: 1003600006433 tel.: (022) 46-96-72; (022) 31-53-15; 069123734 Certificat nr.9704 din 14.12.2007 CA Chişinău
49 ÎI „Ciobanu Lilian” str. Valea Crucii 26 ap.19 mun. Chișinău c/f: 1013600037892 Certificat nr.15687 din 07.07.2010 CA Chişinău
50 ÎI „Ciobanu Radu” str. P. Movilă 9 or. Sîngerei c/f: 1013602004490 tel.: (0262) 2-15-24; 069185975 Certificat nr.015 din 21.11.2013 CA Chişinău
51 ÎI „Ciuvalschii Iuri” str. M. Kogâlniceanu 26 of.22 mun. Chișinău c/f: 1010600046091 tel.: (022) 27-12-80; 079771767 Certificat nr.17878 din 09.12.2010 CA Chişinău
52 ÎI „Cojocaru Svetlana” str. Studenților 1/1 ap.61 mun. Chișinău c/f: 1009600035604 tel.: (022) 31-94-38; 069168699 Certificat nr.13173 din 05.05.2009 CA Chişinău
53 ÎI „Cojocaru Vladimir” str. I. Creangă 31 ap.5 or. Hîncești c/f: 1002605001964 tel.: (0269) 2-42-31; 069142185 Certificat nr.14981 din 08.04.2010 CA Chişinău
54 ÎI „Colescnicenco Mihail” Str. Stepelor 21, or. Criuleni c/f: 1014600002802 tel.: (0248) 2-40-00; 067121400; 060661322 Certificat nr.149 din 21.11.2013 CA Chişinău
55 ÎI „Coltun Elvira” bd. Ștefan cel Mare 134 C/P 183 mun. Chișinău c/f: 1008602000876 tel.: 069397825 Certificat nr.17 din 02.02.2008 CA Chişinău
56 ÎI „Covali Sergiu” str. V. Dokuceaev 13 ap.15 mun. Chișinău c/f: 1014600002835 tel.: 079057556 Certificat nr.079 din 28.12.2013 CA Chişinău
57 ÎI „Covaș Sergiu” str. Mt. Gurie Grosu 26 ap.63 mun. Chișinău c/f: 1014600015859 tel.: 079177776 Certificat nr.102 din 08.12.2013 CA Chişinău
58 ÎI „Covrig Eugeniu” str. V. Belinschi 67 ap.2 mun. Chișinău c/f: 1011600041853 Certificat nr.20520 din 06.12.2011 CA Chişinău
59 ÎI „Cucereavîi Ion” bd. Mircea cel Bătrîn 24 ap.43 mun. Chișinău c/f: 1011600025066 tel.: (022) 48-69-02; 068099955 Certificat nr.19324 din 08.07.2011 CA Chişinău
60 ÎI „Cucu Dumitru” str. I. Zaikin 60 C/P 5 mun. Chișinău c/f: 1011605001898 tel.: 069724816 Certificat nr.19325 din 27.07.2011 CA Chişinău
61 ÎI „Cuculescu Corneliu” str. M. Costin 20 ap.106 mun. Chișinău c/f: 1011600013430 tel.: (022) 44-35-74; 068091212 Certificat nr.18655 din 23.03.2011 CA Chişinău
62 ÎI „Cușnir Laura” str. Ștefan cel Mare 48 ap.42 mun. Bălți c/f: 1007602004420 tel.: (0231) 2-54-35; 069101880; 068211172 Certificat nr.10 din 02.02.2008 CA Chişinău
63 ÎI „Demcenco Radu” str. V. Alecsandri 19 ap.28 mun. Chișinău c/f: 1011600042193 Certificat nr.20522 din 06.12.2011 CA Chişinău
64 ÎI „Dogot Constantin” bd. C. Negruzzi 8 ap.29 mun. Chișinău c/f: 1014600009856 tel.: 069220116 Certificat nr.170 din 22.05.2014 CA Chişinău
65 ÎI „Dolghier Iurie” str. I. Zaikin C/P 5 mun. Chișinău c/f: 1010600028864 tel.: (022) 29-09-91; 068065645 Certificat nr.15694 din 07.07.2010 CA Chişinău
66 ÎI „Donțu Alexei” bd. Gr. Vieru 29 of.7 mun. Chișinău c/f: 101060200130 tel.: (022) 22-56-28 Certificat nr.14982 din 08.04.2010 CA Chişinău
67 ÎI „Dorfman Ludmila” bd. Decebal 139b of.314 mun. Chișinău c/f: 1011600001790 tel.: (022) 63-23-71; 069233317 Certificat nr.17880 din 09.12.2010 CA Chişinău
68 ÎI „Druță Călin” s. Sălcuța r. Căușeni c/f: 1010608001076 tel.: (022) 27-83-60; 079106749 Certificat nr.14266 din 11.12.2009 CA Chişinău
69 ÎI „Druguș Zinaida” str. N. Costin 65/3 ap.4 mun. Chișinău c/f: 1003600000741 tel.: (022) 51-75-90; 069057832 Certificat nr.4 din 02.02.2008 CA Chişinău
70 ÎI „Eni Veaceslav” str. Livezilor 37 A or. Durlești c/f: 1011600029857 tel.: (022) 44-98-00; 060057777 Certificat nr.19327 din 08.07.2011 CA Chişinău
71 ÎI „Exim-SA Lapinschi” str. Păcii 23 or. Cricova c/f: 1003600123390 tel.: 069289137 Certificat nr.19333 din 08.07.2011 CA Chişinău
72 ÎI „Fanari Svetlana” str. Cornului 3/3 ap.16 mun. Chișinău c/f: 1012600021652 tel.: 079274933 Certificat nr.8 din 02.02.2008 CA Chişinău
73 ÎI „Fazlî Andrei” str. I. Inculeț 105/2 of.1 mun. Chișinău c/f: 1004600052699 tel.: (022) 54-84-06; 079771780 Certificat nr.173 din 22.05.2014 CA Chişinău
74 ÎI „Fortuna Radu” str. Gh. Madan 81 ap.21 mun. Chișinău c/f: 1011600041820 Certificat nr.20524 din 06.12.2011 CA Chişinău
75 ÎI „Găină Natalia” bd. Cuza Vodă 15/2 ap.24 mun. Chișinău c/f: 1006600063299 tel.: (022) 76-95-24; 079409313 Certificat nr.20526 din 06.12.2011 CA Chişinău
76 ÎI „Gheorghieș Mihai” str. Ginta Latină 17 ap.123 mun. Chișinău c/f: 1014600002651 Certificat nr.093 din 28.12.2013 CA Chişinău
77 ÎI „Gheorghiu Veaceslav” str. M. Malinovschi 23 or.Comrat UTA Găgăuzia c/f: 1010611001089 Certificat nr.14984 din 08.04.2010 CA Chişinău
78 ÎI „Balan Victor” bd. Mircea cel Bătrîn 9 ap.25 mun. Chișinău c/f: 101060032656 tel.: (022) 93-06-57; 069170946 Certificat nr.14972 din 08.04.2010 CA Chişinău
79 ÎI „Cucu Viorel” str. M. Frunze 50 ap.6 or. Dubăsari c/f: 1014600009100 tel.: 069622906 Certificat nr.047 din 21.11.2013 CA Chişinău
80 ÎI „Cuprianov Iurii” bd. Dacia 38 ap.52 mun. Chișinău c/f: 1014600021298 tel.: 068072228; 079458884 Certificat nr.078 din 28.12.2013 CA Chişinău
81 ÎI „Danila Denis” str. M. Eminescu 21/2 ap.7 c/f: 1014600018045 tel.: 069094510 Certificat nr.169 din 22.05.2014 CA Chişinău
82 ÎI „Motuzco Serghei” str. Dimineții 48 ap.96 mun. Chișinău c/f: 1012600011112 tel.: 069151375 Certificat nr.20532 din 06.12.2011 CA Chişinău
83 ÎI „Gherman Andrei” str. Prigoreni 5/1 ap.27 mun. Chișinău c/f: 1009600002482 tel.: 069295192 Certificat nr.11554 din 10.11.2008 CA Chişinău
84 ÎI „Gîndea Anatolie” s. Malcoci r. Ialoveni c/f: 1011600007806 tel.: (0268) 3-13-15; 069944084 Certificat nr.17881 din 09.12.2010 CA Chişinău
85 ÎI „Gîrlea Valeriu” bd. Traian 1/2 ap.21 mun. Chișinău c/f: 1004600059034 tel.: 069126014; 069913722 Certificat nr.13177 din 05.05.2009 CA Chişinău
86 ÎI „Gîrleanu Natalia” str-la 2 Florării 7 ap.26 mun. Chișinău c/f: 1014600018816, tel.: 06924903 Certificat nr.174 din 22.05.2014 CA Chişinău
87 ÎI „Gorincioi Alexei” str. Valea Crucii 8 ap.39 mun. Chișinău c/f: 1014600003441 tel.: 078127277 Certificat nr.005 din 21.11.2013 CA Chişinău
88 ÎI „Grafkin Zinaida” str. Docuceaev 2 ap.22 mun. Chișinău c/f: 1013600021730 tel.: (022) 22-34-19; (022) 28-30-56; 069315475 Certificat nr.14986 din 08.04.2010 CA Chişinău
89 ÎI „Grițcu Marcu” str. Ig. Vieru 14/2 ap.90 mun. Chișinău c/f: 1011600041587 tel.: 069029414 Certificat nr.20528 din 06.12.2011 CA Chişinău
90 ÎI „Guțu Sergiu” str. A. Russo 59/4 ap.30 mun. Chișinău c/f: 1011600026362 tel.: (022) 33-55-30; 079148852 Certificat nr.19329 din 08.07.2011 CA Chişinău
91 ÎI „Hanganu Grigore” str. Ceucari 2/6 ap.54 mun. Chișinău c/f: 1011600002579 tel.: Certificat nr.17882 din 09.12.2010 CA Chişinău
92 ÎI „Hariton Eugeniu” bd. Mircea cel Bătrîn 34/A of.41 A m. Chișinău c/f: 1006600020010 tel.: (022) 41-14-48; (022) 33-11-32; 069127103 Certificat nr.13178 din 05.05.2009 CA Chişinău
93 ÎI „Hortolomei Simion” str. V. Lupu 59/1 ap.7 mun. Chișinău c/f: 1014600001067 tel.: (022) 74-10-74; 069175664 Certificat nr.092 din 28.12.2013 CA Chişinău
94 ÎI „Ignat Tatiana” str. Bernardazzi 33 ap.10 mun. Chișinău c/f: 1011600032000 tel.: (022) 54-59-17; 069267556 Certificat nr.19330 din 08.07.2011 CA Chişinău
95 ÎI „Iovu Oleg” s. Bardar r. Ialoveni c/f: 1010600039644 tel.: (0268) 3-74-20; 079601873 Certificat nr.14988 din 08.04.2010 CA Chişinău
96 ÎI „Isac Tatiana” str. E. Bucov 10 s. Ghidighici c/f: 2002003116614 tel.: 069972941 Certificat nr.154 din 22.05.2014 CA Chişinău
97 ÎI „Ispas Iurie” str. V. Lupu 89 ap.57 mun. Chișinău c/f: 1011600000793 tel.: (022) 74-44-27; 079711110; 068200110 Certificat nr.17884 din 09.12.2010 CA Chişinău
98 ÎI „Jerebțov Anton” bd. Moscova 11 ap.281 mun. Chișinău c/f: 1010600000121 tel.: (022) 44-00-23; 069154350 Certificat nr.14271 din 11.12.2009 CA Chişinău
99 ÎI „Lașcu Ion” str. Matei Basarab 5/4 ap.22 mun. Chișinău c/f: 1014600002662 tel.: 069469430 Certificat nr.074 din 28.12.2013 CA Chişinău
100 ÎI „Leiciu Svetlana” str. Dimitrova 8 or. Comrat UTA Găgăuzia c/f: 1011611000562 tel.: (0298) 2-58-30; 068644410 Certificat nr.17886 din 09.12.2010 CA Chişinău
101 ÎI „Leu Vasile” str. S. Lazo 26 ap.33 mun. Chișinău c/f: 1011600011436 tel.: (022) 24-14-58; 069346469 Certificat nr.18657 din 23.03.2011 CA Chişinău
102 ÎI „Lihovețchi Alexandru” str. Calea Ieșilor 13 ap.73 mun. Chișinău c/f: 1010600016423 tel.: 079588828 Certificat nr.14272 din 11.12.2009 CA Chişinău
103 ÎI „Linte Carolina” str. M. Costin 4/1 ap.60 mun. Chișinău c/f: 1011600002742, tel.: (022) 22-16-56; (022) 27-98-12; 068090046 Certificat nr.17887 din 09.12.2010 CA Chişinău
104 ÎI „Litr Ana” str. Albișoara 64 ap.78 mun. Chișinău c/f: 1003600001047 tel.: (022) 21-22-08; (022) 22-99-65; 069123314 Certificat nr.20 din 02.02.2008 CA Chişinău
105 ÎI „Lungu Marcel” str. Tighina 49 A mun. Chișinău c/f: 1003600109574 tel.: (022) 27-27-59; 069200829 Certificat nr.13181 din 05.05.2009 CA Chişinău
106 ÎI „Lupea Petru” bd. Mircea cel Bătrîn 34/1 ap.59 mun. Chișinău c/f: 1003600010236 tel.: (022) 48-36-09; 069166322 Certificat nr.18 din 02.02.2008 CA Chişinău
107 ÎI „Lupea Victor” bd. Moscova 20/2 ap.2 mun. Chișinău c/f: 1003600062039 tel.: (022) 32-13-67; (022) 43-36-09; 079300209 Certificat nr.19 din 02.02.2008 CA Chişinău
108 ÎI „Macovețchi Alexei” str. N. M. Spătaru 25/1 ap.71 mun. Chișinău c/f: 1005600048697 tel.: (022) 48-51-70; 069128081 Certificat nr.11557 din 10.11.2008 CA Chişinău
109 ÎI „Magnet Victor” str. Ștefan cel Mare 4 ap.54 or. Orhei c/f: 1011606005136 tel.: Certificat nr.20529 din 06.12.2011 CA Chişinău
110 ÎI „Mamaliga Vitalii” bd. Dacia 51/1 of.44 mun. Chișinău c/f:1013600039232 tel.: 079739169 Certificat nr.0099 din 21.11.2013 CA Chişinău
111 ÎI „Mămăligă Ion” str. Vl. Korolenco 12 ap.24 mun. Chișinău c/f: 1014600019581 tel.: 069326743 Certificat nr.14989 din 08.04.2010 CA Chişinău
112 ÎI „Manalati Tair” str. Cosmonauților 9 of.14 mun. Chișinău c/f: 1011600039870 tel.: (022) 27-00-70; Fax: (022) 22-68-53 Certificat nr.20530 din 06.12.2011 CA Chişinău
113 ÎI „Mazur Anna” bd. Traian 23/1 ap.88 mun. Chișinău c/f: 1011600044038 tel.: (022) 56-38-92;  Certificat nr.15698 din 07.07.2010 CA Chişinău
114 ÎI „Marian Nicolae” str. Alba Iulia 196/1 ap.52 mun. Chișinău c/f: 1014600019053 tel.: Certificat nr.20531 din 06.12.2011 CA Chişinău
115 ÎI „Mereuța Olga” str. I. Zaikin 60 C/P 5 mun. Chișinău c/f: 1011600043721 tel.: (022) 29-09-91; 068608111 Certificat nr.19335 din 08.07.2011 CA Chişinău
116 ÎI „Midrigan Pavel” bd. Ștefan cel Mare 64 ap.16 mun. Chișinău c/f: 1014600017808 tel.: 069137253 Certificat nr.185 din 22.05.2014 CA Chişinău
117 ÎI „Mihaila Constantin” s. Văsieni r-ul Ialoveni c/f: 1014600018300 tel.: 069164841 Certificat nr.178 din 22.05.2014 CA Chişinău
118 ÎI „Mitev Vitalii” str. Trandafirilor 35/1 ap.15 mun. Chișinău c/f: 1013600036747 tel.: 069089414 Certificat nr.011 din 21.11.2013 CA Chişinău
119 ÎI „Mocanu Victor” str. A. Russo 55 of.345 mun.Chișinău c/f: 1014605000434 tel.: 069146949 Certificat nr.073 din 28.12.2013 CA Chişinău
120 ÎI „Moraru Natalia” str. Botanica Veche 45 ap.49 mun. Chișinău c/f: 2003088019494 tel.: Certificat nr.091 din 28.12.2013 CA Chişinău
121 ÎI „Moscalu Igor” str. I. L. Caragiale 33/A mun. Chișinău c/f: 1014600002400 tel.: 078554555 Certificat nr.085 din 28.12.2013 CA Chişinău
122 ÎI „Moscalu Valeriu” str. I. L. Caragiale 33A mun. Chișinău c/f: 1002600031995 tel.: (022) 58-92-74 Certificat nr.14991 din 08.04.2010 CA Chişinău
123 ÎI „Mostovei Victor” str. Națională 43 ap.15 or. Ungheni c/f: 1003609000423 tel.: (0236) 2-21-98; 079517017 Certificat nr.9709 din 14.12.2007 CA Chişinău
124 ÎI „Muntean Corneliu” bd. Moscova 15/3 ap.68 mun. Chișinău c/f: 1006600028050 tel.: (022) 55-85-29; 079516088 Certificat nr.13184 din 05.05.2009 CA Chişinău
125 ÎI „Muntean Oleg” str. București 88 ap.1 mun. Chișinău c/f: 1004600043880 tel.: (022) 85-69-35; 069072200 Certificat nr.11560 din 10.11.2008 CA Chişinău
126 ÎI „Mutruc Vitalie” str. E. Coca 25/1 ap.21 mun. Chișinău c/f: 1014600011725 tel.: 079143577 Certificat nr.055 din 21.11.2013 CA Chişinău
127 ÎI „Nacu Anatolie” str. Ginta Latină 3/2 ap.44 mun. Chișinău c/f: 1008600011294 tel.: 069154650 Certificat nr.6 din 02.02.2008 CA Chişinău
128 ÎI „Negură Cristina” str. Cosmonauților 9 of.2 mun. Chișinău c/f: 1009600023285 tel.: (022) 24-41-78; Fax: (022) 22-68-53 Certificat nr.13183 din 05.05.2009 CA Chişinău
129 ÎI „Nemțanu Victor” str. Petre Ștefănucă 36A of.22 or. Ialoveni c/f: 1011600009372 tel.: 079771220 Certificat nr.17889 din 09.12.2010 CA Chişinău
130 ÎI „Odagiu Mariana” str. Ștefan cel Mare 140 ap.16 or. Bălți c/f: 1011602003455 tel.: (0231) 6-33-28; 069308372 Certificat nr.19336 din 08.07.2011 CA Chişinău
131 ÎI „Orîndaș Lilia” str. Alba Iulia 77/5 ap.50 mun. Chișinău c/f: 1010600004680 tel.: 069064759 Certificat nr.14274 din 11.12.2009 CA Chişinău
132 ÎI „Pagoni Domnița” str. Sfatul Țării 27 of.6 mun. Chișinău c/f: 1010600005920 tel.: 079407523 Certificat nr.14275 din 11.12.2009 CA Chişinău
133 ÎI „Palade Dionisie” s. Varatic r. Ialoveni c/f: 1011600011850 tel.: Certificat nr.18664 din 23.03.2011 CA Chişinău
134 ÎI „Panciuc Adrian” str. P. Rareș 81 A or. Ungheni c/f: 1011609001232, tel.: 069034909 Certificat nr.15701 din 07.07.2010 CA Chişinău
135 ÎI „Panov Gheorghe” str. Albișoara 38 ap.400 mun. Chișinău c/f: 1011600044418 tel.: (022) 21-40-94; (022) 43-66-10; 069119609 Certificat nr.20535 din 06.12.2011 CA Chişinău
136 ÎI „Pascarenco Elena” str. Schinoasa 25 mun. Chișinău c/f: 1011600030615 tel.: (022) 72-76-44; 069092452 Certificat nr.19339 din 08.07.2011 CA Chişinău
137 ÎI „Pelin Roman” str. P. Zadnipru 4/1 ap.54 mun. Chișinău c/f: 1014600002525 tel.: 060055551 Certificat nr.012 din 21.11.2013 CA Chişinău
138 ÎI „Pelin Valentin” str. Tighina 49 mun. Chișinău c/f: 1011600025181, tel.: (022) 27-17-83; (022) 88-80-68; 079729949 Certificat nr.19340 din 08.07.2011 CA Chişinău
139 ÎI „Pelin Veaceslav” str. Tighina 49 mun. Chișinău c/f: 1005600024882 tel.: (022) 27-17-83; 079438549 Certificat nr.9713 din 14.12.2007 CA Chişinău
140 ÎI „Petric Ruslan” str. Gh. Cașu 20/3 ap.49 mun. Chișinău c/f: 1011609002848 tel.: 069733323 Certificat nr.19341 din 27.07.2011 CA Chişinău
141 ÎI „Pînzaru Mihail” str. Calea Ieșilor 61/6 of.37 mun. Chișinău c/f: 1005600044390 tel.: 079454325; Fax: (022) 22-68-53 Certificat nr.11565 din 10.11.2008 CA Chişinău
142 ÎI „Pînzari Roman” str. I. Creangă 76 ap.42 mun. Chișinău c/f: 1002600021499 tel.: 078734368 Certificat nr.143 din 22.05.2014 CA Chişinău
143 ÎI „Plămădeală Grigore” str. Pandrurilor 45 mun. Chișinău c/f: 1003600008459 tel.: (022) 22-33-37; 069201078 Certificat nr.23727 din 10.04.2013 CA Chişinău
144 ÎI „Plămădeală Magdalena” str. Gh. Asachi 74 com. Vorniceni or. Strășeni c/f: 1011600015733 tel.: (0273) 4-64-03; 069105474 Certificat nr.19342 din 27.07.2011 CA Chişinău
145 ÎI „Pleșca Radu” str. Calea Ieșilor 51/4 ap.6 mun. Chișinău c/f: 1004600043097 tel.: (022) 75-38-63; 079058101 Certificat nr.11563 din 10.11.2008 CA Chişinău
146 ÎI „Plugaru Olesea” bd. Moscova 17/1 ap.31 mun. Chișinău c/f: 1014600004057, tel.: 079153175 Certificat nr.019 din 21.11.2013 CA Chişinău
147 ÎI „Poleacov Vladimir” str. Mițkevici 88 mun. Bălți c/f: 1010602003768 tel.: 079511257 Certificat nr.15704 din 07.07.2010 CA Chişinău
148 ÎI „Popa Andrei” șos. Muncești 404 ap.10 mun. Chișinău c/f: 1010608001238 tel.: (022) 56-84-47; 069281118 Certificat nr.14277 din 11.12.2009 CA Chişinău
149 ÎI „Popa Ion” str. Mirești 22/4 mun. Chișinău c/f: 1006600005655, tel.: (022) 43-22-63; 079514541 Certificat nr.11564 din 10.11.2008 CA Chişinău
150 ÎI „Popa Lilian” s. Molovata r-ul Dubăsari c/f: 1013600038109 tel.: (022) 43-20-69; 079424152 Certificat nr.062 din 21.11.2013 CA Chişinău
151 ÎI „Popa Valeriu” șos. Muncești 404 ap.10 mun. Chișinău c/f: 1002600026047 tel.: (022) 56-84-47; 069132012 Certificat nr.9711 din 14.12.2007 CA Chişinău
152 ÎI „Popaz Vera” str. Tighina 49A of.3 mun. Chișinău c/f: 1010600005388 tel.: (022) 27-27-59; 069331754 Certificat nr.13185 din 05.05.2009 CA Chişinău
153 ÎI „Popescu Valentin” str. N. Dimo 5/1 ap.40 mun. Chișinău c/f: 1013600037630 tel.: (022) 44-27-48; 079188388 Certificat nr.037 din 21.11.2013 CA Chişinău
154 ÎI „Postica Andrei” str. M. Eminescu 2 s. Bubuieci mun. Chișinău c/f 1013600034710, tel.: 079424528 Certificat nr.027 din 21.11.2013 CA Chişinău
155 ÎI „Puiu Albert” str. M. Costin 6/1 ap.7 mun. Chișinău c/f: 1011600042012 tel.: (022) 43-32-60; 069239004 Certificat nr.20539 din 06.12.2011 CA Chişinău
156 ÎI „Purcel Igor” str. Cosmonauților 9 of.2 mun. Chișinău c/f: 1009606005164 tel.: (022) 24-41-78; 079621933 Certificat nr.13187 din 05.05.2009 CA Chişinău
157 ÎI „Purcel Viorel” bd. Mircea cel Bătrîn 39 ap.164 mun. Chișinău c/f: 1014600004404 tel.: 068888211 Certificat nr.022 din 21.11.2013 CA Chişinău
158 ÎI „Rabuleac Nistor” bd. Dacia 65 mun. Chișinău c/f: 1002600024777 tel.: (022) 52-50-63; (022) 52-51-49; 069977001 Certificat nr.9716 din 14.12.2007 CA Chişinău
159 ÎI „Roșca Vitalie” bd. Mircea cel Bătrîn 32 ap.243, mun. Chișinău c/f: 1014600003876 tel.:(022) 48-85-65; 079777118 Certificat nr.070 din 28.12.2013 CA Chişinău
160 ÎI „Rotari Aurelia” str. Hristo Botev 19/7 ap.8 mun. Chișinău c/f: 1013600036932 tel.: (022) 77-13-91; 067309870 Certificat nr.044 din 21.11.2013 CA Chişinău
161 ÎI „Rotari Iulia” str.Sarmizegetusa 37/1 ap.28 mun. Chișinău c/f: 1011600002166 tel.: (022) 29-18-56; 069238848 Certificat nr.17890 din 09.12.2010 CA Chişinău
162 ÎI „Rotaru Ion” șos. Muncești 240 ap.47 mun. Chișinău c/f: 1014600018274 tel.: 079775454 Certificat nr.184 din 22.05.2014 CA Chişinău
163 ÎI „Rotaru Valentin” str. Ștefan cel Mare 18 ap.4 or. Strășeni c/f: 1004600037359 tel.: (0237) 2-12-31; 069095010; 079337960 Certificat nr.19343 din 08.07.2011 CA Chişinău
164 ÎI „Rusu Petru” str. Ștefan Neaga 23/1 mun. Chișinău c/f: 1006600010581 tel: (022) 22-00-30; 079408699 Certificat nr.9715 din 14.12.2007 CA Chişinău
165 ÎI „Scurtu Mihail” str. Columna 4 com. Cruzești c/f: 10602581 tel.: Certificat nr.17891 din 09.12.2010 CA Chişinău
166 ÎI „Select-Crăciun” bd. Cuza Vodă 19/4 ap.13 mun. Chișinău c/f: 1011600044382 tel.: 069139595; 079139595 Certificat nr.20521 din 06.12.2011 CA Chişinău
167 ÎI „Selevestru Irina” str.Albișoara 80/3 ap.131 mun. Chișinău c/f: 1006600004429 tel.: (022) 92-54-14; (022) 29-09-91; 069289362 Certificat nr.11566 din 10.11.2008 CA Chişinău
168 ÎI „Sîciov Roman” str. Miorița 5/3 ap.27 mun. Chișinău c/f: 1010600026815 tel.: (022) 73-62-10; 079797951 Certificat nr.15710 din 07.07.2010 CA Chişinău
169 ÎI „Sîrbu Gheorghe” str. P. Zadnipru 18/1 ap.49 mun. Chișinău c/f: 1007600046701 tel.: (022) 34-43-07 Certificat nr.19347 din 08.07.2011 CA Chişinău
170 ÎI „Sîrbu Roman” str. M. Sadoveanu 26/1 of.31 mun. Chișinău c/f: 1005600023106 tel.: (022) 59-22-40; 069181175 Certificat nr.18667 din 23.03.2011 CA Chişinău
171 ÎI „Soltan Viorel” str. E. Coca 5 ap.14 mun. Chișinău c/f: 1014600001838 tel.: Certificat nr.096 din 28.12.2013 CA Chişinău
172 ÎI „Sorochin Iurii” bd. Ștefan cel Mare 134 C/P 142 mun. Chișinău c/f: 1011600042115 tel.: 069712299 Certificat nr.19348 din 08.07.2011 CA Chişinău
173 ÎI „Stejar Veaceslav” str. Mircea cel Bătrîn 11 s. Colonița c/f: 1011600041602 tel.: (022) 59-22-40; 079967175; 069067175 Certificat nr.20540 din 06.12.2011 CA Chişinău
174 ÎI „Stoian Igor” str. Independenței 14/2 ap.82 mun. Chișinău c/f: 1013600037467 tel.: 068888689 Certificat nr.013 din 21.11.2013 CA Chişinău
175 ÎI „Școlnic Sergiu” bd. Moscova 14/1 of.10 mun. Chișinău c/f: 1014600004079 tel.: 079366618 Certificat nr.020 din 21.11.2013 CA Chişinău
176 ÎI „Șeinman Oleg” str. Ion Aldea-Teodorovici 10/1 ap.49 mun. Chișinău c/f: 1014600005238 tel.: (022) 75-18-40; 069118262 Certificat nr.13191 din 05.05.2009 CA Chişinău
177 ÎI „Șeremet Vasile” str. A. Marinescu 19/1 ap.9 mun. Chișinău c/f: 1014603001275 tel.: (022) 31-72-16; 069114917 Certificat nr.156 din 22.05.2014 CA Chişinău
178 ÎI „Tabuncic Oleg” șos. Muncești 240 C/P 329 mun. Chișinău c/f: 1010600005388; tel.: (022) 26-01-71; 079353456 Certificat nr.14278 din 11.12.2009 CA Chişinău
179 ÎI „Tanasiev Sergiu” str. I. Neculce 10 or. Sîngera c/f: 1013600022221 tel.: 079452017 Certificat nr.20541 din 06.12.2011 CA Chişinău
180 ÎI „Taran Grigore” str. E. Coca 13/A ap.1 mun. Chișinău c/f: 1014600000071 tel.: 068997750 Certificat nr.068 din 28.12.2013 CA Chişinău
181 ÎI „Timoșin Maxim” bd. Dacia 21 ap.101 mun. Chișinău c/f: 1010600044422 tel.: 069570037 Certificat nr.17892 din 09.12.2010 CA Chişinău
182 ÎI „Timotin Veaceslav” str. Hristo Botev 13/1 ap.85 mun. Chișinău c/f: 1006600024100 tel.: (022) 56-93-64; 069249269 Certificat nr.13190 din 05.05.2009 CA Chişinău
183 ÎI „Topor Victor” str. Gribov 18 or. Durlești c/f: 1003600006857 tel.: (022) 58-53-46; 069143893 Certificat nr.7 din 02.02.2008 CA Chişinău
184 ÎI „Turchin Larisa” bd. Dacia 38/4 ap.6 mun. Chișinău c/f: 1011600027277 tel.: (022) 66-02-79; 069419240 Certificat nr.19351 din 08.07.2011 CA Chişinău
185 ÎI „Țurcan Lilia” str. Voluntarilor 14 ap.75 mun.Chișinău c/f: 1014600014195 tel.: 069068585 Certificat nr.066 din 28.12.2013 CA Chişinău
186 ÎI „Țurcanu Alexei” str. B. Lăutaru 26 of.227 or. Ungheni c/f: 1009609000056 tel.: (0236) 2-23-56; 069766299 Certificat nr.9720 din 14.12.2007 CA Chişinău
187 ÎI „Uțica Vadim” str. Cuza-Vodă 24 ap.27 mun. Chișinău c/f: 1005600000332 tel.: 068699288 Certificat nr.11569 din 10.11.2008 CA Chişinău
188 ÎI „Vasiliev Ruslan” str. A. Russo 55 ap.337 mun. Chișinău c/f: 1010600000903 tel.: (022) 33-87-97; 069257353 Certificat nr.14279 din 11.12.2009 CA Chişinău
189 ÎI „Verdeș Alexandru” str. I. Domeniuc 24 of.56 mun. Chișinău c/f: 1013600039036 tel.: (022) 88-26-30; 069305881 Certificat nr.087 din 27.12.2013 CA Chişinău
190 ÎI „Vlad Corneliu” str. O. Ghibu 7/1 ap.53 mun. Chișinău c/f: 1012600000893 tel.: 069050025; 079103232 Certificat nr.20542 din 06.12.2011 CA Chişinău
191 ÎI „Voloh Oxana” bd. Dacia 1/2 ap.60 mun. Chișinău c/f: 1010600044938 tel.: (022) 55-20-99; 079554065 Certificat nr.17894 din 09.12.2010 CA Chişinău
192 ÎI „Zaporojan Corina” str. 31 August 79/1 ap.9 mun. Chișinău c/f: 1014600001702 tel.: 069010202 Certificat nr.083 din 28.12.2013 CA Chişinău
193 ÎI „Zarecinev Vladimir” str. P. Zadnipru 4/1 ap.116 mun. Chișinău c/f: 1005600011499 tel.: (022) 33-88-60; 079551654 Certificat nr.13192 din 05.05.2009 CA Chişinău
  CA Cahul - 75
1 ÎI " Ambroci Tudor " mun. Chişinău str. Vlaicu Pîrcălab nr.42 c/f 1002600048249, tel.069125765 tel. (022)22-03-38 Nr. 9698 din 14.12.2007 CA Cahul
2 ÎI " Baidaus Alina" mun. Chişinău str. Alecu Russo nr. 55 ap.24 c/f 1012600002118, tel. 069999885 Nr. 20506 din 06.12.2011 CA Cahul
3 ÎI "Baracu Roman" r.Ialoveni s. Puhoi c/f 1010 600027661 tel.079551855 Nr. 14973 din 08.04.2010 CA Cahul
4 ÎI "Bevziuc Sergiu" mun. Chişinău str. P.Zadnipru 2/1 ap.57 tel. c/f 1011600034576, tel. 079466372 tel. (022) 33-40-97 Nr. 19317 din 08.07.2011 CA Cahul
5 ÎI "Bodnari Iurie" mun. Chişinău str. Nicolaie Milescu Spătaru 21/1 ap.70 c/f 1009600037228 tel. (022) 48-57-91 Nr. 14262 din 11.12.2009 CA Cahul
6 ÎI "Boşcanean Vitalie" or. Orhei str. Mihai Eminescu 19 ap.20 c/f 1014606001405 tel. 079400598 Nr. 149/14 din 22.05.2014 CA Cahul
7 ÎI "Bostan Nicolae" mun. Chişinău str. Acad. Natalia Gheorghiu 30, ap.38, c/f1007600075235 tel.79434005 Nr. 9699 din 14.12.2007 CA Cahul
8 ÎI " Bostan Tatiana " mun. Chişinău str. Acad. Natalia Gheorghiu 30, ap.38 c/f1010600015987 tel.069670027, tel.(022) 54-57-11 Nr. 14976 din 08.04.2010 CA Cahul
9 ÎI "Breahnă Filip" or. Cricova str. 31 August 2 ap.42 c/f 1009600020055 tel: 079575573 Nr. 9 din 02.02.2008 CA Cahul
10 ÎI "Buga Alexandru" mun. Chişinău str. Pietrarilor 14/1 c/f 1009600004523, tel.069961133 tel.(022)28-83-40 Nr. 11547din 10.11.2008 CA Cahul
11 ÎI "Bulgaru Igor " mun. Chişinău str. Mitropolit Varlaam 65, of. 312, c/f1011600041875, tel. 068444224 tel.(022) 21-13-19 Nr. 20514 din 06.11.2011 CA Cahul
12 ÎI "Caţer Titu" mun. Chişinău str. Pandurilor nr.8 c/f 1009600044217, tel. (022) 52-27-12, tel. 079571883 Nr. 14264 din 11.12.2009 CA Cahul
13 ÎI "Cazmalî Nicolai" mun. Chişinău str. Mirceşti 21/2 c/f 100 6600021453 tel. 079678321 tel. (022) 43-22-63 Nr. 11548 din 10.11.2008 CA Cahul
14 ÎI " Ciauș Andrei" mun. Chişinău or. Ialoveni str. B. Glavan nr. 31 c/f 1002601001818, tel. (022) 24-41-78 Nr. 11549 din 10.11.2008 CA Cahul
15 ÎI "Cijevschi Alina " or. Sîngerei s. Vladimireuca, c/f 1012602000934, tel. 069664004 tel.(0262) 3-55-69 Nr. 20519 din 06.12.2011 CA Cahul
16 ÎI "Ciobanu Daniela" or. Sîngerei str. Petru Movilă nr.9 c/f 1009602002844, tel. 068478602 tel.(0262) 2-15-24 Nr. 13169 din 05.05.2009 CA Cahul
17 ÎI " Ciobanu Dorin" or. Chişinău str. Valea Albă 29 c/f 1011600043710, tel. 079590915 Nr. 11550 din 10.10.2008 CA Cahul
18 ÎI " Ciobanu Radu" or. Sîngerei, str. Petru Movilă nr.9 c/f 1013602004490, tel.069185975 tel. (0262) 2-15-24 Nr. 015/13 din 21.11.2013 CA Cahul
19 ÎI "Cojocaru Vladimir" or. Hînceşti str. Ion Creangă 31 ap.5 c/f 100605001964, tel. 069142185 Nr. 14981 din 08.04.2010 CA Cahul
20 ÎI "Coltun Elvira" mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 134, c/p 183, c/f 1008602000876, tel.069397825 Nr. 17 din 02.02.2008 CA Cahul
21 ÎI "Select Crăciun" mun. Chişinău str. Cuza –Vodă 19/4-13 c/f 1011600044382, tel. 069139595 tel. 079139595 Nr. 20521 din 06.12.2011 CA Cahul
22 ÎI "Cucereavîi Ion" mun. Chişinău str. Mircea cel Bătrîn 24 ap.43, c/f 1011600025066, tel.068099955 Nr. 19324 din 08.07.2011 CA Cahul
23 ÎI "Cucu Dumitru" or. Leova str. Cîmpiilor nr.38, c/f 1011605001898, tel. 069724816 Nr. 19325 din 27.07.2011 CA Cahul
24 ÎI "Danila Denis" mun. Chişinău or. Vatra str. M. Eminescu 21/2 ap. 7, c/f 1014600018045 tel. 069094510 Nr. 169/14 din 22.05.2014 CA Cahul
25 ÎI "Dolghier Iurie" mun. Chişinău str. Zaikin nr.60, c/f 1010600028864, tel.068065645 tel. (022) 29-09-91 Nr. 15694 din 07.07.2010 CA Cahul
26 ÎI "Druţă Călin" r. Căuşeni s. Sălcuţa, c/f 1010608001076 tel.: (022)27-83-60 tel.079106749 Nr. 14266 din 11.12.2009 CA Cahul
27 ÎI "Eni Veaceslav" mun. Chişinău or. Durleşti str. Livezilor 37 A c/f: 1011600029857, tel.060057777 tel. (022) 44-98-00 Nr. 19327 din 08.07.2011 CA Cahul
28 ÎI "Gheorghieş Mihai" mun. Chişinău str. Ginta Latină, 17 ap.123 c/f 1014600002651 tel.079936669, 022-34-53-64 Nr. 093/13 din 28.12.2013 CA Cahul
29 ÎI "Gherman Andrei" mun. Chişinău str. Prigoreni, 5/1 ap.27 c/f 1009600002482 tel.069295192 Nr. 11554 din 10.11.2008 CA Cahul
30 ÎI "Ghiban Vitalie" or. Cahul str. Dunării 7 ap. 44, c/f 1014603001035 tel.068068770 Nr. 153/14 din 22.05.2014 CA Cahul
31 ÎI "Gîndea Anatolie" r. Ialoveni s. Malcoci, c/f 1011600007806 tel.(0268)3-13-15 tel.069944084 Nr. 17881 din 09.12.2010 CA Cahul
32 ÎI "Gorincioi Alexei" mun. Chişinău str. Valea Crucii 8 ap.39 c/f 1014600003441 tel.078127277 Nr. 005/13 din 21.11.2013 CA Cahul
33 ÎI "Guţu Sergiu" mun. Chişinău str. A. Russo 59/4 ap.30, c/f 1011600026362, tel. (022) 33-55-30 tel. 79148852 Nr. 19329 din 08.07.2011 CA Cahul
34 ÎI "Hanganu Grigore" mun. Chişinău str. Ceucari 2/6 ap.54, c/f 1011600002579 Nr. 17882 din 09.12.2010 CA Cahul
35 ÎI "Hortolomei Simion" mun. Chişinău str. Vasile Lupu 59/1 ap.7, c/f 1014600001067, tel. (022) 74-10-74 tel. 069175664 Nr. 092 din 28.12.2013 CA Cahul
36 ÎI "Iovu Oleg" r. Ialoveni s. Bardar, c/f 1010600039644 tel. 079601873, tel. (0268) 3-74-20 Nr. 14988 din 08.04.2010 CA Cahul
37 ÎI "Ipati Diana" mun. Chişinău str. I. Zaikin 60 cp. 5, c/f 1011607002992, tel. 079442928 Nr. 19331 din 08.07.2011 CA Cahul
38 ÎI "Leu Vasile" mun. Chişinău str. A. Sciusev 50, c/f 1011600011436 tel. 069346469 Nr. 18657 din 23.03.2011 CA Cahul
39 ÎI "Lihoveţchi Alexandru" mun. Chişinău str. Calea Eşilor 13 ap.73, c/f 1010600016423, tel. 079588828 tel.(022) 75-93-52 Nr. 14272 din 11.12.2009 CA Cahul
40 ÎI "Litr Ana" mun. Chişinău Str.Albişoara 64 ap. 78, c/f 1003600001047, tel. (022) 22-99-65 tel. 069123314 Nr. 20 din 02.02.2008 CA Cahul
41 ÎI "Lungu Marcel" mun. Chişinău Str. Tighina 49 a tel/fax 22272759 ,tel. 69200829 Nr. 13181 din 05.05.2009 CA Cahul
42 ÎI "Petru Lupea" mun. Chişinău bd. Mircea cel Bătrîn 34/1 ap. 59, c/f 1003600010236 tel/fax 022-48-36-09, tel. 069166322 Nr. 18 din 02.02.2008 CA Cahul
43 ÎI " Macovețchi Alexei " mun. Chişinău str. Nicolae Milescu - Spătaru, 25/1, ap.(of.) 71 , c/f 1005600048697, tel. 069128081; tel. (0422)92-23-09 Nr. 11557 din 10.11.2008 CA Cahul
44 ÎI "Mamaliga Vitalii" mun. Chişinău bd. Dacia 51/1 ap. 44, c/f 1013600039232, tel. 079739169 Nr. 009/13 din 21.11.2013 CA Cahul
45 ÎI "Mazur Anna" mun. Chişinău bd. Traian 23/1 ap.88, c/f 1011600044038, tel.(022) 56-38-92 Nr. 15698 din 07.07.2010 CA Cahul
46 ÎI "Muntean Oleg" mun. Chişinău str. Mihai Eminescu, 35 of.8 c/f 1004600043880, tel. 069072200 tel. (022) 85-69-35 Nr. 11560 din 10.11.2008 CA Cahul
47 ÎI "Nacu Anatolie" mun. Chişinău str. Ginta Latină 3/2 ap.44, c/f: 1008600011294 Nr. 6 din 02.02.2008 CA Cahul
48 ÎI "Negură Cristina" mun. Chişinău str. Cosmonauţilor 9 of.2 c/f 1009600023285, tel. (022) 24-41-78, fax. (022) 22-68-53 Nr.13183 din 05.05 2009 CA Cahul
49 ÎI "Palade Dionisie" r. Ialoveni s. Văratic, c/f 1011600011850 Nr. 18664 din 23.03.2011 CA Cahul
50 ÎI "Petric Ruslan" mun. Chişinău str. Gheorghe Caşu 20/3 ap. 49, c/f 1011609002848, tel. 069153019 tel. (022) 73-05-14 Nr. 19341 din 27.07.2011 CA Cahul
51 ÎI "Magdalena Plămădeală" mun. Chişinău r. Străşeni s. Vorniceni str. Gheorghe Asachi, 74, c/f 1011600015733 tel: (237) 4-64-03 tel. 069105474 Nr. 19342 din 27.07.2011 CA Cahul
52 ÎI "Popa Ion" mun. Chişinău str. Mirceşti 22/4, c/f 1006600005655, tel. 079514541 tel. (022) 43-22-63 Nr. 11564 din 10.11.2008 CA Cahul
53 ÎI "Popa Lilian" MD-4577, s. Molovata, r. Dubăsari c/f 1013600038109, tel. 79424152 tel. (022) 43-20-69 Nr. 062/13 din 21.11.2013 CA Cahul
54 ÎI "Popa Valeriu" mun. Chişinău şos. Munceşti 404 ap.10, c/f 1002600026047, tel. (022) 56-84-47 tel. 069132012 Nr. 9711 din 10.12.2007 CA Cahul
55 ÎI " Puiu Albert" mun. Chişinău str. Miron Costin 6/1 ap.7, c/f 1011600042012, tel. 069239004 tel. (022) 43-32-60 Nr. 20539 din 06.12.2011 CA Cahul
56 ÎI " Purcel Igor" mun. Chişinău str. Cosmonauţilor nr. 9, bir. 2, c/f 1009606005164 , tel. 079621933 Nr. 13187 din 05.05.2009 CA Cahul
57 ÎI " Rotari Aurelia" mun. Chişinău str. Hristo Botev 19/7 ap.8 c/f 1013600036932, tel. 067309870 tel. (022) 77-13-91 Nr. 044 din 21.11.2013 CA Cahul
58 ÎI " Rusu Dorin" mun. Comrat str. Malinovsci 23 c/f 1010611001034, Tel: 079435230 Nr. 14995 din 08.04.2010 CA Cahul
59 ÎI "Selevestru Irina" mun. Chişinău str. Albişoara 80/3 ap.131, c/f 1006600004429 tel. 069289362, tel. (022) 92-54-14, tel. (022) 24-41-78 Nr. 11566 din 10.11.2008 CA Cahul
60 ÎI " Sîrbu Roman” mun. Chişinău str. Bucureşti 107 ap.3, c/f 1005600023106, tel. 069181175 tel. (022) 59-22-40 Nr. 18667 din 23.03.2011 CA Cahul
61 ÎI "Sorochin Iurii" mun. Chişinău bd. Ştefan cel Mare 134 c/p 142, c/f 1011600042115 tel. + 373/ 069712299 Nr. 19348 din 08.07.2011 CA Cahul
62 ÎI " Stejar Veaceslav" mun. Chişinău s. Coloniţa str. Mircea cel Bătrîn nr.11 c/f 1011600041602 tel.79967175, tel. (022) 59-22-40 Nr. 20540 din 06.12.2011 CA Cahul
63 ÎI "Şeremet Vasile" or. Cahul str. Garoafelor 20, ap. (of.) 12 MD-3901, rezidenţiat mun. Chişinău str. A. Marinescu 19/1 ap. 9 c/f 1014603001275 tel. 0 (22) 31-72-16; 069114917 e-mail: seremetvasile80@yahoo.com Nr. 156/14 din 12.05.2014 CA Cahul
64 ÎI " Tabuncic Oleg” mun. Chişinău str. Munceşti 240 ap.39 Adresa p/u corespondenţă Chişinău MD-2002 C/P 329, tel.079353456 Nr. 14278 din 11.12.2009 CA Cahul
65 ÎI "Timoșin Maxim" mun. Chişinău bd.Dacia 21 ap.101, c/f: 1010600044422, tel. 069570037 Nr. 17892 din 09.12.2010 CA Cahul
66 ÎI "Timotin Veaceslav" mun. Chişinău str. Hristo Botev 13/1 ap.85, c/f 1006600024100, tel. 069249269, tel/fax. 8569364 Nr. 13190 din 05.05.2009 CA Cahul
67 ÎI "Topor Victor" mun.Chişinău or. Durleşti str. Gribov nr.18 c/f 1003600006857, tel. 069143893 tel. (022)58-53-46 Nr. 7 din 02.02.2008 CA Cahul
68 ÎI "Verdeș Alexandru" mun. Chişinău str. Ion Dumeniuc 24, ap. 56 c/f 1013600039036, tel. 069305881 Nr. 087/13 din 28.12.2013 CA Cahul
69 ÎI " Vlad Corneliu" mun. Chişinău str. Onisifor Ghibu 7/1, ap. 53, c/f: 1012600000893, tel. 069305881, tel. 079103232 Nr. 20542 din 06.12.2011 CA Cahul
70 ÎI "Voloh Oxana" mun. Chişinău bd.Dacia1/2 ap.60, c/f 1010600044938, tel. 079554065, tel. (022) 55-20-99 Nr. 17894 din 09.12.2010 CA Cahul
71 ÎI " Fazlî Andrei " mun. Chișinău, str. I. Inculeț 105/2 of.1, c/f 1004600052699 tel. 548406, fax. 548533, mob. 079771780 sediu conf. C/Î mun.Chișinău str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici 14/1 ap.12 Nr. 173/14 din 22.05.2014 CA Cahul
72 ÎI " Magnet Victor " mun. Chișinău, str. I. Inculeț 105/2 of.1 c/f 1011606005136, tel. 548406, fax. 548533, 079771751 Nr.20529 din 06.12.2011 CA Cahul
73 Russu Ruslan - ÎI " Russu Ruslan " mun. Chișinău, str. M. Dosoftei, 126, ap.52, c/f 1014600024543; tel. +373 (0) 69070009, +373 (0) 79070009; e-mail: russu.ruslan@rvr.md Nr. 144/14 din 22.05.2014 CA Cahul
74 Dogot Constantin - ÎI " Dogot Constantin" mun. Chișinău, str. C. Negruzzi, 8, ap.29, c/f 1014600009856 tel. 069220116, e-mail: c.dogot@gmail.com Nr. 170/14 din 22.05.2014 CA Cahul
75 Midrigan Pavel - ÎI " Midrigan Pavel " mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 64, ap. 16 c/f 1014600017808 tel. 069137253, e-mail: pavel.midrigan@mail.ru Nr. 185/14 din 22.05.2014 CA Cahul
  CA Bălţi - 118
1 ÎI ”Marcoci Ludmila” mun. Bălţi, str.C.Stamati, 20,4 c/f 1011602001853 Tel: 0231 2 85 71, 069567331 MD 0103866 14.04.2011 CA Bălţi
2 ÎI ”Muntean Oleg” mun. Chişinău, Str. Bucureşti,88, ap.1 c/f 1004600043880 Tel: 022 85 69 35 mob. 069072200 Certificat de perfecţionare profesională Nr.11560 din 10.11.2008 CA Bălţi
3 ÎI ”Popa Ion” mun. Chişinău str.Mirceşti, 22/4 c/f 1006600005655 Tel: 022 43 22 63 mob. 079514541 MD 0046844 06.02.2006 CA Bălţi
4 ÎI ”Baracu Roman” s.Puhoi, r-ul Ialoveni c/f 1010600027661 Tel: 0-246-23-3-07 Mob: 079551855 MD 0098895 06.08.2010 CA Bălţi
5 ÎI”Ciobanu Daniela” or.Sîngerei, str.D.Movila,9 c/f 1009602002844 tel. 0262 21524 mob. 068478602 MD 0088457 18.05.2009 CA Bălţi
6 ÎI”Nicolae Bostan” mun.Chişinău, str.A.N.Gheorghiu, 30, ap.38 c/f1007600075235 Tel.0 22 62 11 67 Mob.079434005 Licenţa A MMII Nr.027045 Din 27.12.2007 Certificatul MD 0075683 din 24.12.2007 CA Bălţi
7 ÎI”Tatiana Bostan” mun.Chişinău, str.A.N.Gheorghiu, 30, ap.38 c/f 1010600015987 0 22 54 57 11 mob. 069670027 MD 0096985 din 05.05.2010 CA Bălţi
8 ÎI”Bălan Vladimir” mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor, 9, of.4 c/f 1004600012628 tel. 0 22 22 64 39 mob.079596189 MD 0083590 din 26.08.2008 CA Bălţi
9 ÎI”Ipadi Diana” Adresa juridică: r-ul Drochia, s.Şuri Adresa poştală: Mun.Chişinău, str.I.Zaikin, 60, c/p 5 c/f 1011607002992 tel. 079442928 MD 0112101 din 05.08.2011 CA Bălţi
10 ÎI”Selevestru Irina” Adresa juridică: mun.Chişinău, str.Albişoara, 80/3, ap.131 Adresa poştală: mun.Chişinău, str.I.Zaichin, 60, nr.5 c/f 1006600004429 tel. 0 22 925-4140 fax. 0 22 290-991 mob.069289362 MD 0048971 din 08.02.2006 CA Bălţi
11 ÎI”Cucu Dumitru” Adresa juridică: or.Leova, str.Cîmpiilor, 38 c/f 1011605001898 tel. 069724816 Adresa poştală: mun.Chişinău, str.Ivan Zaikin, 60, c/p5 MD 0113020 din 05.08.2011 CA Bălţi
12 ÎI”Dolghier Iurie” mun.Chişinău, str.Zaikin, nr.60, c/p 5 c/f 1010600028864 tel.0 22 290-991 mob. 068065645 MD 0098914 din 18.08.2010 CA Bălţi
13 ÎI”Casian Tamara” or. Ungheni, str.Decebal, 3/8 c/f 1002609001342 tel.0 236 2-36-60 mob. 068130301 mob. 067130351 MD 0015692 din 31.01.2005 CA Bălţi
14 ÎI”Gherman Andrei” mun. Chişinău, str.Prigoreni, 5/1 ap.27 c/f 1009600002482 mob. 069295192 MD 0088090 din 27.01.2009 CA Bălţi
15 ÎI”Lihoveţchi Alexandru” mun.Chişinău str. Calea Ieşilor 13 ap.73 c/f 1010600016423 tel.022 759352 mob. 079588828 MD 0096987 din 06.05.2010 CA Bălţi
16 ÎI”Cazmalî Nicolai” mun. Chişinău str.Mirceşti 21/2 c/f 1006600021453 tel. 022 432263 079678321 MD 0055606 din 04.05.2006 CA Bălţi
17 ÎI ”Iovu Oleg” s.Bardar , r-ul Ialoveni c/f 1010600039644 Tel: 0268 37420 mob. 079601873 Certificat de perfecţionare profesională Nr.14988 din 08.04.2010 CA Bălţi
18 ÎI”Coltun Elvira” mun.Bălţi, str.Suceava, 8/31 c/f 1008602000876 mob. 069397825 Certificat de perfecţionare profesională Nr.17 din 02.02.2008 CA Bălţi
19 ÎI”Odagiu Mariana” mun.Bălţi,str.ştefan cel Mare ,140 , ap.16 c/f 1011602003455 mob.069308372 Certificat de perfecţionare profesională nr.19336 din 08.07.2011 CA Bălţi
20 ÎI ”Guţu Sergiu” mun. Chişinău str.A.Russo ,59/4 ,ap.30 c/f 1011600026362 Tel: 022 335530 mob. 079148852 Certificat de perfecţionare profesională Nr.19329 din 08.07.2011 CA Bălţi
21 ÎI ”Breahnă Filip” or. Cricova str. 31 August 2, ap. 42 c/f 1009600020055 mob. 079575573 Certificat de perfecţionare profesională Nr.9 din 02.02.2008 CA Bălţi
22 ÎI ”Cucereavîi Ion” mun. Chişinău str. Mircea cel Bătrîn, 24/43 c/f 1011600025066 mob. 068099955 Certificat de perfecţionare profesională Nr.19324 din 08.07.2011 CA Bălţi
23 ÎI”Litr Ana” mun.Chişinău, str.Albişoara, 64, ap.78 c/f1003600001047 Tel.0 22 22 99 65 Fax.022 21 22 08 Mob.069123314 Certificat de perfecţionare profesională Nr.20 din 02.02.2008 CA Bălţi
24 ÎI ”Furculiţă Feodosia” mun. Chişinău str. B.Bodoni,45 bir. 304 c/f 1010600024659 tel. 022 22 99 65 mob. 079172949 Certificat de perfecţionare profesională Nr.15695 din 07.07.2010 CA Bălţi
25 ÎI”Purcel Igor” mun. Chişinău str.Cosmonauţilor 9, bir.2 c/f 1009606005164 tel. 022 244178 fax.022 226853 079621933 Certificat de perfecţionare profesională Nr.13187 din 05.05.2009 CA Bălţi
26 ÎI”Cernei Vadim” s.Hădărăuţi , r-ul. Ocniţa c/f 1005604000905 tel. 0271 76234 069143218 Certificat de perfecţionare profesională Nr.13168 din 05.05.2009 CA Bălţi
27 ÎI”Magdalena Plamadeală” administrator – Plămădeală Vasile com.Vorniceni , Străşeni c/f 1011600015733 tel. 0237 46403 069105474 Certificat de perfecţionare profesională Nr.19342 din 27.07.2011 CA Bălţi
28 ÎI”Poleacov Vladimir” m.Bălţi , str.Miţkevici , 88 c/f 1010602003768 tel. 0231 40068 079511257 Certificat de perfecţionare profesională Nr.15704 din 07.07.2010 CA Bălţi
29 ÎI”Casian Sergiu” or.Ungheni , str Decebal 3 of 8 c/f 1011609003317 tel/fax 0236 2 63 60 079577077 E-mail:kasic2@mail.ru Certificat de perfecţionare profesională Nr.19322 din 27.07.2011 CA Bălţi
30 ÎI”Timotin Veaceslav” mun.Chişinău , str Hristo Botev 13/1 ap 85 c/f 1006600024100 tel/fax 8569364 069249269 Certificat de perfecţionare profesională Nr.13190 din 05.05.2009 CA Bălţi
31 ÎI”Cojocaru Vladimir” or.Hînceşti, str.Ion Creangă 31 , ap. 5 c/f 1002605001964 069142185 Certificat de perfecţionare profesională Nr.14981 din 08.04.2010 CA Bălţi
32 ÎI”Panciuc Adrian” or.Ungheni, str.Petru Rareş 81/A c/f 1011609001232 tel. 022 606440 069034909 Certificat de perfecţionare profesională Nr.15701 din 07.07.2010 CA Bălţi
33 ÎI”Ciobanu Gheorghe” mun.Chişinău, str.Socoleni, 6 – 1 c/f1003600006433 Tel.0 22 315483 Fax.022 313110 Certificat de perfecţionare profesională Nr.9704 din 14.12.2007 CA Bălţi
34 ÎI ”Bodnari Iurie” mun.Chişinău str.Nicolae Milescu-Spataru, 21/1 ap.70 c/f 109600037228 tel. 022 485791 022 276481, fax: 022 270520 Certificat de perfecţionare profesională Nr.14262 din 11.12.2009 CA Bălţi
35 ÎI”Magnet Victor” or.Orhei, str.Stefan cel Mare 4, ap. 54 c/f1011606005136 Certificat de dezvoltare profesională Nr.20529 din 06.12.2011 CA Bălţi
36 ÎI”Fortuna Radu” mun.Chişinău, str. Madan Gh. 81, ap. 21 c/f1011600041820 Certificat de dezvoltare profesională Nr.20524 din 06.12.2011 CA Bălţi
37 ÎI”Demcenco Radu” mun.Chişinău, str.Vasile Alecsandri 19, ap. 28 c/f1011600042193 Certificat de dezvoltare profesională Nr.20522 din 06.12.2011 CA Bălţi
38 ÎI”Ciuvalschii Iuri” mun.Chişinău, str. M.Kogalniceanu 26, of. 22 c/f10106000046091 fax: 022 271280 e-mail: ciuvalschii@mail.ru Certificat de perfecţionare profesională Nr.17878 din 09.12.2010 CA Bălţi
39 ÎI”Caţer Titu” mun.Chişinău, str.Studenţilor 1/1, ap.51 c/f1009600044217 tel: 022 522712, mob: 079571883 Certificat de perfecţionare profesională Nr.14264 din 11.12.2009 CA Bălţi
40 ÎI”Stejar Veaceslav” mun.Chişinău, str.Mircea cel Bătrîn 11, s.Coloniţa c/f1011600041602 mob : 069067175 079967175 e-mail: vstejar@mail.ru Certificat de perfecţionare profesională Nr.20540 din 06.12.2011 CA Bălţi
41 ÎI”Ciobanu Dorin” mun.Chişinău, str.Alecu Russo 3/1, ap. 99 c/f1011600043710 tel : 022 432812 mob: 079590915 e-mail: insolvabil@gmail.com Certificat de perfecţionare profesională Nr.11550 din 10.11.2008 CA Bălţi
42 ÎI ”Vitalie Timoftii” Floreşti, str. şt. Cel Mare 41/4 c/f 1003607008137 tel: 060507778 Certificat de perfecţionare profesională nr. 22 din 02.02.2008 CA Bălţi
43 ÎI”Bulgaru Igor” mun.Chişinău, str.Alba Iulia 184, ap. 155 c/f1011600041875 mob: 069029414 Certificatul de perfecţionare profesională Nr.20514 din 06.12.2011 CA Bălţi
44 ÎI”Griţcu Marcu” mun.Chişinău, str.Igor Vieru 14/2, ap. 90 c/f1011600041587 mob: 069029414 Certificat de perfecţionare profesională Nr.20528 din 06.12.2011 CA Bălţi
45 ÎI”Petric Ruslan” mun.Chişinău, str.Gheorghe Caşu 20/3, ap. 49 c/f1011609002848 tel : 022 730514 mob: 069153019 e-mail: rpetric@mail.ru Certificat de perfecţionare profesională Nr.19341 din 27.07.2011 CA Bălţi
46 ÎI”Bîtco Lilia” Radiată din lista administratorilor insolvabilităţii în baza cererii personale. . CA Bălţi
47 ÎI”Bîtco Vladislav” mun.Bălţi, str.M.Costin 21 c/f1011602006319 tel: 0231 39671 mob: 069146196 Certificat de perfecţionare profesională Nr.20512 din 06.12.2011 CA Bălţi
48 ÎI ”Mostovei Victor” Or.Ungheni, str.Naţională 42/15 c/f 1003609000423 tel. 0236 22198 mob: 0795 17017 Certificatul de perfecţionare profesională Nr.9709 din 14.12.2007 CA Bălţi
49 ÎI ”Rusu Petru” mun. Chişinău, str. ştefan Neagă 23/1 c/f 1006600010581 tel. 022 75 55 60 mob: 0794 08699 Certificatul de perfecţionare profesională Nr.9715 din 14.12.2007 CA Bălţi
50 ÎI ”Jerebţov Anton” mun. Chişinău, bd. Moscova 11, ap. 281 c/f 1010600000121 tel/fax. 022 44 00 23 mob: 069154350 e-mail: jerebtsoff@yahoo.com Certificatul de perfecţionare profesională Nr.14271 din 11.12.2009 CA Bălţi
51 ÎI ”Mereuţa Olga” Adresa juridică: mun.Chişinău, str.Drujbî 42ap.108 c/f 1011600043721 tel/fax. 022 29 09 91 mob: 068608111 Adresa poştală: mun.Chişinău, str.Ivan Zaikin, 60 Certificatul de perfecţionare profesională Nr.19335 din 08.07.2011 CA Bălţi
52 ÎI ”Buga Alexandru” mun. Chişinău, str. Pietrarilor 14/1 c/f 1009600004523 tel. 022 28 83 40 mob: 069961133 Certificatul de perfecţionare profesională Nr.11547 din 10.11.2008 CA Bălţi
53 ÎI ”Cojocaru Svetlana” mun. Chişinău, str.Studentilor 1/1, ap. 69 c/f 1009600035604 tel. 022 31 94 38 mob: 069168699 Certificatul de perfecţionare profesională Nr.13173 din 05.05.2009 CA Bălţi
54 ÎI ”Catan Carolina” mun. Chişinău, str. I. Neculce, 5 ap. 48 c/f 1009600009768 mob: 068642233 Certificat de perfecţionare profesională Nr.13165 din 05.05.2009 CA Bălţi
55 ÎI ”Mazur Anna” mun. Chişinău, bul. Traian, 23/1 ap. 88 c/f 1011600044038 tel. 0 22 56 38 92, Certificat de perfecţionare profesională Nr.15698 din 07.07.2010 CA Bălţi
56 ÎI”Pelin Veaceslav” Adresa juridică: m. Chisinau, or. Durlesti, str.Decebal, 37 c/f 1005600024882 tel. 079438549 Adresa poştală: mun.Chişinău, str.Tighina, 49 Certificat de perfecţionare profesională Nr.9713 din 14.12.2007 CA Bălţi
57 ÎI ”Nacu Anatolie” mun. Chişinău, str. Ginta Latina 3/2, ap. 44 c/f 1008600011294 tel. 0 22 33 47 68 mob: 069154650 Certificat de perfecţionare profesională Nr.6 din 02.02.2008 CA Bălţi
58 ÎI ”Topor Victor” mun. Chişinău, or. Durlesti, str. Gribov 18 c/f 1003600006857 mob: 069143893 Certificat de perfecţionare profesională Nr.7 din 02.02.2008 CA Bălţi
59 ÎI ”Ţurcan Laura” mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare 48, ap. 42 c/f 1007602004420 mob: 069103160 Certificat de perfecţionare profesională Nr.10 din 02.02.2008 CA Bălţi
60 ÎI ”Vasiliev Ruslan” mun. Chişinău, str. Aleco Russo 55, ap.337 c/f 1010600000903 mob: 069257353 fax: 0 22 54 26 09 Certificat de perfecţionare profesională Nr.14279 din 11.12.2009 CA Bălţi
61 ÎI ”Alexei Ţurcanu” or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru 26, of. 227 c/f 1009609000056 mob: 069766299 Tel/fax: 0 236 2 23 56 e-mail: biaturcanu@mail.ru Certificat de perfecţionare profesională Nr.9720 din 14.12.2007 CA Bălţi
62 ÎI ”Hanganu Grigore” mun. Chişinău, str. Ceucari 2/6 ap.54 c/f 1011600002579 Certificat de perfecţionare profesională Nr.17882 din 09.12.2010 CA Bălţi
63 ÎI”Panov Gheorghe” Adresa juridică: m. Chisinau, str.Lămîiţei 3 c/f 1011600044418 tel. 069119609, 0 22 21 40 94 0 22 43 66 10 Adresa poştală: mun.Chişinău, str.Albişoara, 38 , bir. 400 Certificat de perfecţionare profesională Nr.20535 din 06.12.2011 CA Bălţi
64 ÎI”Cijevschi Alina” or. Sîngerei, s.Vladimireuca c/f 1012602000934 tel. 0 262 3 55 69, 069 66 40 04 Certificat de perfecţionare profesională Nr.20519 din 06.12.2011 CA Bălţi
65 ÎI”Hariton Eugeniu” mun.Chişinău, str.M. cel Bătrîn, 34/1, of.41 ”A” c/f 1006600020010 tel. 0 22 33-11-32 mob. 069127103 Certificat de perfecţionare profesională nr.13178 din 05.05.2009 CA Bălţi
66 ÎI”Sîrbu Roman” mun.Chişinău, str.Bucureşti 107, ap.3 c/f 1005600023106 tel. 069181175 tel/fax: 59-22-40 email:rs_consult@mail.ru Certificat de perfecţionare profesională nr.18667 din 23.03.2011 CA Bălţi
67 ÎI”Voloh Oxana” mun.Chişinău, bd.Dacia, ½, ap.60 c/f 1010600044938 tel. 079554065 tel/fax: +373 22 552099 Email: okvoloh@yahoo.com Certificat de perfecţionare profesională nr.17894 din 09.12.2010 CA Bălţi
68 ÎI”Mihai Zabreanu” or.Soroca, str.Uzinelor, 5 c/f 1003607007819 tel. 3-37-40 tel/fax. 2-37-98 tel. 069185972 Certificat de perfecţionare profesională nr.11 din 02.02.2008 CA Bălţi
69 ÎI”Sîciov Roman” mun.Chişinău, str.Mioriţa 5, bl.3, ap.27 c/f1010600026815 Certificat de perfecţionare profesională nr.15710 eliberat la 07.07.2010 CA Bălţi
70 ÎI”Puiu Albert” mun.Chişinău, str.Miron Costin, 6/1, ap.7 c/f 1011600042012 tel. 069239004, 0 22 43-32-60 Certificat de perfecţionare profesională nr.20539 eliberat la 06.12.2011 CA Bălţi
71 ÎI”Sorochin Iuri” mun.Chişinău, bul.ştefan cel Mare 134, c/p, 142 c/f 1011600042115 tel: 0 69 71 22 99 Certificat de perfecţionare profesională nr.19348 eliberat la 08.07.2011 CA Bălţi
72 ÎI”Fanari Svetlana” mun.Chişinău, str.Cornului, 3/3, ap.16 c/f 1012600021652 tel. 0 79 27 49 33 Certificat de perfecţionare profesională nr.8 eliberat la 02.02.2008 CA Bălţi
73 ÎI ”Budeci Veceslav” Chişinău, str. Andrei Doga 28, bl.8 ap.16 c/f 1014600018942 tel: 069703434 Certificat de perfecţionare profesională nr. 133 din 22.05.2014 CA Bălţi
74 ÎI”Cazacu Andrei” mun.Chişinău, str.Costiujeni, nr.12/7, ap.10 c/f 1011600014013 mob. 079057087 Certificat de perfecţionare profesională nr.18652 eliberat la 23.03.2011 CA Bălţi
75 ÎI”Pleşca Radu” mun.Chişinău, str.Calea Ieşilor, 51/a of.6 c/f 1004600043097 tel. 0 22 84 19 74 mob. 079058101 Certificat de perfecţionare profesională nr.11563 eliberat la 10.11.2008 CA Bălţi
76 ÎI”Manalati Tair” mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor 9, bir.14 c/f 1011600039870 tel: 0 22 27 00 70 mob: 079529194 Certificat de perfecţionare profesională nr.20530 eliberat la 06.12.2011 CA Bălţi
77 ÎI”Vicol Ion” mun.Bălţi, str.Decebal, nr.170/64 c/f 1006602000805 tel: 023177546 mob: 069325476 Certificat de perfecţionare profesională nr.14280 eliberat la 11.12.2009 CA Bălţi
78 ÎI”Select Crăciun” mun.Chişinău, str.Cuza-Vodă, 19/4-13 c/f 1011600044382 tel. 0691 39 595, 0791 39 595 Certificat de perfecţionare profesională nr.20521 eliberat la 06.12.2011 CA Bălţi
79 ÎI”Găină Natalia” mun.Chişinău, b-d.Cuza Vodă, 15/2, ap.24 c/f 1012600015866 tel. 0 22 76 95 24 mob.079409313 Certificat de perfecţionare profesională nr.20526 eliberat la 06.12.2011 CA Bălţi
80 ÎI”Muntean Corneliu” mun.Chişinău, bd.Moscova, 15/3, ap.68 c/f 1006600028050 tel. 0795 16 088 Certificat de perfecţionare profesională nr.13184 eliberat la 05.05.2009 CA Bălţi
81 ÎI”Tabuncic Oleg” mun.Chişinău, şos.Munceşti 240, ap.39 c/f 1010600005388 tel/Fax: 0 22 26 01 71 mob: 0 793 53 456 Certificat de perfecţionare profesională nr.14278 eliberat la 11.12.2009 CA Bălţi
82 ÎI ”Danila Denis” Chişinău, or. Vatra Str. M.Eminescu 21/2 ap.7 c/f 1014600018045 tel: 069094510 Certificat de perfecţionare profesională nr. 169 din 22.05.2014 CA Bălţi
83 ÎI”Gogu Igor” mun.Chişinău, str.Tighina, 49 A c/f 1002608000614 tel. 022272713 mob. 069107338 Certificat de perfecţionare profesională nr.11555 eliberat la 10.11.2008 CA Bălţi
84 ÎI”Druguş Zinaida” mun.Chişinău, str.N.Costin, 65/3, of.4 c/f 1003600000741 tel. 0 22 51 75 90 fax. 0 22 51 33 93 mob. 069057832 Certificat de perfecţionare profesională nr.4 eliberat la 02.02.2008 CA Bălţi
85 ÎI ”Gheorghieş Mihai” Chişinău, str. Ginta Latină 17 ap.123 c/f 1014600002651 Certificat de perfecţionare profesională nr. 093 din 28.12.2013 CA Bălţi
86 ÎI”Ambrosi Tudor” mun.Chişinău, str.Vlaicu Pîrcălab, 42 c/f 1002600048249 tel: 0 691 25 765 fax: 22-03-38 Certificat de perfecţionare profesională nr.9698 eliberat la 14.12.2007 CA Bălţi
87 ÎI”Pelin Valentin” mun.Chişinău, str.Tighina, 49 c/f 1011600025181 Certificat de perfecţionare profesională nr.19340 eliberat la 08.07.2011 CA Bălţi
88 Scurtu Mihail mun.Chişinău, com.Cruzeşti, str.Columna, 4 tel. 0 22 41 95 26 mob. 0 692 82 307 Certificat de perfecţionare profesională nr.17891 eliberat la 09.12.2010 CA Bălţi
89 ÎI”Timoşin Maxim” mun.Chişinău, bd.Dacia, 21, ap.101 c/f: 1010600044422 tel: 079900071 Certificat de perfecţionare profesională nr.17892 eliberat la 09.12.2010 CA Bălţi
90 ÎI„Negură Cristina‘‘ mun.Chişinău, str.Cosmonauţilor, 9 of.2 c/f 1009600023285 tel. 24-41-78 fax 22-68-53 Certificat de perfecţionare profesională nr.13183 eliberat la 05.05.2009. CA Bălţi
91 ÎI ”Dorfman Ludmila” mun. Chişinău, bd. Decebal 139b of. 314 c/f 1011600001790 tel./fax: (022) 632371 mob: 069233317 Certificat de perfecţionare profesională nr.17880 eliberat la 09.12.2010. CA Bălţi
92 ÎI ”Lungu Marcel” m.Chishinău, str.Tighina 49a, of.3 c/f 1003600109574 tel: 022-27-27-59 mob: 069200829 Certificat de perfecţionare profesională nr. 13181 eliberat la 05.05.2009. CA Bălţi
93 ÎI ”Tanasiev Sergiu” m.Chişinău, or.Sîngera, str.I.Neculce, 10 c/f 1013600022221 mob: 079452017 Certificat de dezvoltare profesională nr.20541 eliberat la 06.12.2011. CA Bălţi
94 ÎI ”Melnic Vitalie- Profjurist” r.Sîngerei, or.Biruinţa, str.Muzicescu, 4 ap. 16 c/f 1011602002643 mob: 069212530 Certificat de perfecţionare profesională nr. 18659 eliberat la 23.03.2011. CA Bălţi
95 ÎI ”Bulgaru Igor” m.Chişinău, str.Mitropolit Varlaam 65, of.312 c/f 1011600041875 mob: 068444224 tel./fax: 022-21-13-19 Certificat de perfecţionare profesională nr. 20514 eliberat la 06.12.2011. CA Bălţi
96 ÎI ”Bevziuc Sergiu” m.Chişinău, str.P.Zadnipru 2/1 ap.57 c/f 1011600034576 tel: (022) 33-40-97 mob: 079466372 Certificat de perfecţionare nr. 19317 din 08.07.2011. CA Bălţi
97 ÎI ”Leu Vasile” m.Chişinău, str.A.Sciusev, 50 c/f 1011600011436 mob: 069346469 Certificat de perfecţionare nr. 18657 din 23.03.2011. CA Bălţi
98 ÎI ”Rotari Aurelia” m.Chişinău, str.Hristo Botev 19/7, ap. 8 c/f 1013600036932 tel: (022)771391 mob: 067309870 Certificat de specializare nr. 044/13 din 21.11.13. CA Bălţi
99 ÎI ”Cazacu Adrian” m.Chişinău, bd.Traian 5/2, ap.56 c/f 1013600036987 mob: 079533404 Certificat de specializare nr. 060/13 din 21.11.13. CA Bălţi
100 ÎI ”Popa Lilian” r.Dubăsari, s.Molovata c/f 1013600038109 tel: (079)424152 (022)432069 Certificat de specializare nr. 062/13 din 21.11.13. CA Bălţi
101 ÎI ”Ciobanu Radu” or.Sîngerei, str.P.Movilă, 9 c/f 1013602004490 tel: 026221524 mob: 069185975 Certificat de specializare nr. 015/13 din 21.11.13. CA Bălţi
102 ÎI ”Mamaliga Vitalii” m.Chişinău, bd.Dacia 51/1 ap.44 c/f 1013600039232 tel: 37379739169 Certificat de specializare nr. 009/13 din 21.11.13. CA Bălţi
103 ÎI ”Verdeş Alexandru” m.Chişinău, str.Ion Dumeniuc,24 ap.56 c/f 1013600039036 tel: 069305881 Certificat de specializare nr. 081/13 din 28.12.13. CA Bălţi
104 ÎI ”Cernei Igor” m.Chişinău, str.Vîrnav Constantin 26, ap. 4 c/f 1005600001650 tel: 022606975 mob: 069182195 Certificat de perfecţionare profesională nr. 13166 din 05.05.09. CA Bălţi
105 ÎI ”Hortolomei Simion” m.Chişinău, str.V.Lupu, 59/1 ap.7 c/f 1014600001067 tel./fax: 022-74-10-74 mob: 069175664 e-mail: hortolomei@mail.md Certificat de specializare nr. 092/13 din 28.12.13. CA Bălţi
106 ÎI ”Covali Sergiu” m.Chişinău, str.V.Dokuceaev, 13 of. 15 c/f 1014600002835 tel: 079057556 Certificat de specializare nr. 079/13 din 28.12.13. CA Bălţi
107 ÎI ”Ciauş Andrei” m.Chişinău, or.Ialoveni, str.B.Glavan, 31 c/f 1002601001818 tel: 24-41-78 fax: 22-68-53 Certificat de perfecţionare profesională nr.11549 din 10.11.08. CA Bălţi
108 Îi ”Popa Valeriu” m.Chişinău, şos.Munceşti, 404 ap. 10 c/f 1002600026047 tel: 022568447 mob: 069132012 Certificat de perfecţionare profesională nr.9711 din 14.12.07. CA Bălţi
109 ÎI ”Purcel Viorel” m.Chişinău, b-d Mircea cel Bătrîn 39 ap. 164 c/f 1014600004404 mob: 068888211 Certificat de perfecţionare profesională nr. 022/13 din 21.11.13. CA Bălţi
110 ÎI ”Novic Irina” m.Bălţi, str.Sadoveanu, 2/38 c/f 1013602004755 tel: (0231)63364 mob: 079467155 Certificat de perfecţionare profesională nr. 039/13 din 21.11.13. CA Bălţi
111 ÎI ”Ţurcanu Vasile” or.Ungheni, str.Barbu Lăutaru, 12/24 c/f 1014609000498 mob: 069991818 Certificat de perfecţionare profesională nr. 19352 din 27.07.2011. CA Bălţi
112 ÎI ”Gubceac Dmitrii” or.Edineţ, str.Mărţişorş 11/13 c/f 2004007033533 mob: 079766989, 069806918 Certificat de perfecţionare profesională nr. 145/14 din 22.05.2014. CA Bălţi
113 ÎI ”Boşcanean Vitalie” or.Orhei, str.M.Eminescu, 19/20 c/f 1014606001405 mob: 079400598 Certificat de perfecţionare profesională nr. 149 din 22.05.2014. CA Bălţi
114 ÎI”Select Crăciun” mun.Chişinău, str.Cuza-Vodă, 19/4-13 c/f 1011600044382, tel: 0691 39 595, 0791 39 595 Certificat de perfecţionare profesională nr.20521 eliberat la 06.12.2011 CA Bălţi
115 ÎI “Fazlî Andrei” Chişinău str. I. Inculeţ 105/2 of.1 c/f1004600052699 tel. 079771780 Certificat de perfecţionare profesională nr. 173/14 din 22.05.2014 CA Bălţi
116 ÎI “Gîrleanu Natalia” m. Chişinău str. Florării str-la 2, 7, ap.(of.)26 c/f1014600018816 tel. 069224903 Certificat de perfecţionare profesională nr. 174/14 din 22.05.2014 CA Bălţi
117 ÎI ”Russu Ruslan” m.Chiținău, str.M.Dosoftei, 126, ap.52 c/f 1014600024543, tel: 069070009, 079070009 Certificat de perfecționare profesională nr/ 144 din 22.05.14. CA Bălţi
118 ÎI ”Dogot Constantin” m.Chișinău; str.C.Negruzzi, 8 ap. 29 c/f 1014600009856 tel. 069220116 e mail: c.dogot@gmail.com Certificat de perfecționare profesională nr. 170 din 22.05.14. CA Bălţi

Publicatii