În atenţia membrilor permanenţi şi membrilor candidaţi ai
AO „Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Republica Moldova”
 
Biroul AO „ALARM” anunţă convocarea Adunării Generale Extraordinare cu prezenţa obligatorie a membrilor candidaţi şi celor permanenţi ai AO „ALARM” duminică, 15februarie 2015 ora 12.00, sala de conferinţe et. 1, în incinta Casei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, mun. Chişinău, str. 31 august 1989, 129 .
 
Programul şi ordinea de zi:
 
Înregistrarea invitaţilor şi delegaţilor (11.10-11.50)
Deschiderea lucrărilor Adunării (ora 12.00)
 
Partea I-a:
1.      Examinarea chestiunilor cu privire la problemele apărute în legătură cu intrarea în vigoare a Legii cu privire la administratorii autorizaţi din 18.07.2014.
2.      Examinarea chestiunilor cu privire la desfăşurarea congresului Uniunii Administratorilor Autorizaţi.
 
Pauză (ora 14.00-14.30), cofe-break
 
Partea a II-a:
3.      Examinarea chestiunilor cu privire la desfăşurarea congresului Uniunii Administratorilor Autorizaţi (prelungire).
4.      Diverse
Încheierea discuţiilor (ora 16.15)
 
Închiderea lucrărilor Adunării (ora 16:30)
 
Membrii pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi, începînd cu „12” februarie 2015 de la orele 16-00 pînă la 17-00 pe adresa: mun. Chişinău, bd. Moscova, 3/6 et. 2.
Pentru participare la adunare este necesar să prezentaţi documentul ce autentifică identitatea, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
 
 
Relaţii la tel.: 079514541.
Web site: www.insolv.md